Prædikener – også til hverdagen

Brev fra Gud peger på, at brevene i det Nye Testamente er mere end blot nogle breve fra en apostel til en menighed. De er også tekster, der kan opfattes som et brev fra Gud.

Bogen er bygget op om bibeltekster, som man kan bruge til Folkekirkens prædikener hver søndag. Det gør det muligt at forberede sig på søndagens gudstjeneste ved at læse en af Frede Møllers prædikener, inden man går i sin egen kirke. Desuden ledsages hver prædiken af salmevalg, som kommer godt omkring de mange salmer, kendte såvel som mindre kendte, og hjælper læseren til at blive mere fortrolig med nye såvel som gamle salmer.

 

Lys over bibelteksterne

Frede Møller tager Bibelen for pålydende, og hans prædikener kan godt rumme formaninger om at følge Guds bud og ikke give efter for tidsånden, men de er jordnære med indlevelse og indsigt. Flere prædikener kaster lys over bibelteksterne fx pinsen som kirkens fødselsdag. Og hvad det betyder at være ”borger i to verdener”, den verdslige og den åndelige, fordi det til tider kan rumme dilemmaer. Eller hvad det betyder, når Bibelen skriver, ”at fårene og bukkene skal skilles ad”. ”En evighed i udsigt” giver et glimt af evighedens herlighed, og prædikenen ”Betingelsesløs kærlighed” handler om den kærlighed, som ”tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt”, og som er mulig ved at lukke sit liv op for kærlighedens Herre, Jesus Kristus, men næppe mulig i egen kraft.

 

Eventyr og salmer støtter prædikener

Som juleforberedelse foreslår Frede Møller, at man læser H.C. Andersens Snedronningen, da det eventyr i virkeligheden handler om frelsen, som kommer fra Gud, og som retter op på alt det ødelagte, og om den fred, kun Gud kan give, og som er det eneste, der kan skabe ”glæde i Herren.” Og om Gud i det høje, som alligevel er nær, hvor et menneske er knust og nedbøjet.
Et par påskeprædikener indeholder i salmevalget nye salmer, som fyndigt fortæller om påskens natur, fx Palmesøndag: ”Herre fordi du” (57), Påskedag: ”I den nat af stumme skrig” (239) og ”Vort liv blev reddet” (339).
I prædikenen ”En hilsen til de skrøbelige” er der en anderledes vinkel, som giver stof til eftertanke, og sådan er det med flere af Frede Møllers prædikener. Ud over som forberedelse til den kommende søndags kirkegang kan man også læse denne udmærkede prædikensamling som en andagtsbog.

Frede Møller:
Brev fra Gud – Prædikener over episteltekster til første tekstrække
324 sider – 300 kr. – Lohse