Sigt lidt højere

Det glædede mig at læse Helge Hoffmanns indlæg i Udfordringen med spørgsmål til Stig Grenov angående provokeret abort. – Der er flere skarpe spørgsmål i indlægget. Hvordan Stig Grenov vil besvare spørgsmålene, overlader jeg til ham. Men jeg vil også gerne forsøge. Og jeg vil som kristendemokrat gerne tone rent flag, som det efterlyses.
Fortsat modstand mod provokeret abort – eller kun begrænsning? – For få år siden observerede jeg flere gange begrebet “aborthandleplan”. Da kom jeg også i tvivl. Og blev bekymret. Men nogen tid senere så jeg en dag for “mit indre øje” en militær skydebane. Alle soldater på banen lærer at skyde efter synlige mål i nærområdet. Vigtigt og nødvendigt, hvis man ikke er pacifist og militærnægter. – Men langt ude i horisonten er der også mål. Helt eller delvist usynlige. Hvis man skal ramme dem, må nogle soldater lære at sigte lidt højere.
Det hjalp på min forståelse. Aborthandleplaner og lignende tiltag er synlige mål i nærområdet. Vigtigt og nødvendigt. Men de usynlige mål ude i horisonten må IKKE glemmes. Nogle af os MÅ lære at sigte efter dem. Der er min plads.
Og så “ammunitionen”. Hvis man er meget usikker eller helst vil være “politisk korrekt” (tavshed eller intetsigende efterplapren), kan man bruge “løst krudt”. Men hvis man vil ramme et mål – i nærområdet eller ude i horisonten – er man nødt til at lade med “skarpt”. Altså “tone rent flag”.
Og så betegnelsen “fri abort”. Er den fri og vælges frivilligt? Som HH skriver, så lokkes og presses sikkert de fleste til at vælge abort. Skønt der – bevidst – ingen statistik foreligger, er det et faktum, at mindst 3/5 af de aborterende efter aborten får psykiske problemer, skønt det benægtes, at et fysisk indgreb kan give psykiske problemer. Det passer fint med en svensk statistik, der fortæller om en stigning på ca. 80 % i alkohol-relaterede dødsfald blandt kvinder. – Abortus provocatus / provokeret abort er derfor den rigtige betegnelse.
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th
6400 Sønderborg