Helligåndsseminar på Magleås

I weekenden d. 13.-15. marts besøger Geoff og Gina Poulter fra katolsk bibelskole i England påny Danmark. De vil undervise om Helligånden på Magleås Kursuscenter ved Birkerød.

Det handler om ’Helligåndens udgydelse’, som apostlene oplevede det på Pinsedagen (Apostlenes Gerninger 2, 1-13), oplyser pastor Benny Blumensaat fra Skt. Nikolaj Kirke i Esbjerg. Foruden undervisningen vil der være messe, rosenkrans, tilbedelse og bøn om Helligåndens udgydelse. Temaet er i overensstemmelse med en bøn af pave Johannes d. XIII forud for det 2. Vatikankoncil i december 1961, forklarer pastor Blumensaat.