Jesus er de gode nyheder

Af Diakon Jørgen Markussen. Brødremenigheden i Christiansfeld.
Af Diakon Jørgen Markussen. Brødremenigheden i Christiansfeld.

Jesu herlighed åbenbares utallige gange hver eneste dag, når hans gerning til frelse og helbredelse på hans befaling fortsættes af hans disciple.

Fortæl ikke nogen noget om det, siger Jesus. men hvorfor det?
Jesus er midt i sin ”arbejdstid”. Ved hans dåb, hvor Helligånden kom over ham som en due, bevidnede Faderen selv fra Himlen: ”Det er min elskede Søn. Ham er jeg fuldt ud tilfreds med.”
På bjerget, sammen med de tre nærmeste disciple, lyder de samme ord igen fra himlen, men med tilføjelsen: ”Hør ham!”
Ved denne og flere andre lejligheder byder han alligevel sine disciple, at de ikke må sige det til nogen. Jesus ved, at jøderne ellers vil gøre ham til ”brødkonge” og til befrier fra Romernes herredømme. Men det er ikke det, Jesus er kommet til verden for. Jesus må først gå hele vejen til forsoningsdøden på korset for på tredje dag at opstå i den herlighed, som disciplene glimtvis havde fået at se. Da de selv på Pinsedagen var blevet iført Helligåndens kraft, kunne de ikke tie med, hvad de havde set og hørt.

Hvorfor skulle de tre disciple så have denne ”tur på bjerget”?

Det blev en oplevelse, som ingen af dem glemte, og som sikkert var med til at bevare deres tro og frimodighed senere. Måske er det også den oplevelse, Johannes har i tankerne, når han siger følgende i prologen til sit evangelium: ”Ordet blev menneske og slog sig ned iblandt os. Vi fik lov at se hans herlighed – en herlighed, som den fuldkomne Søn har fra sin Far, fuld af nåde og sandhed.” (Joh. Ev. 1,14)
Og Peter husker det og bruger det til opmuntring af menighederne, da han under forfølgelserne og kort før sin martyrdød i Rom skriver: ”Det var ikke opspind og myter, vi bragte videre, dengang vi fortalte jer om, at vores Herre, Jesus Kristus, vil komme igen med stor kraft og herlighed, for vi har med egne øjne set hans fantastiske storhed. Han tog os jo med op på det hellige bjerg, og vi så den ære og herlighed, som Gud Fader gav ham. Vi hørte den almægtige Guds røst, der lød fra himlen: »Det er min elskede Søn. Ham er jeg fuldt tilfreds med.«” (2. Pet. 1,16-17)
Også i 2015 har Jesu disciple behov for ”en tur på bjerget” sammen med Jesus, at få mere af Jesu herlighed at se. – Og det må gerne fortælles til andre!

- Vores Herre, Jesus Kristus, vil komme igen med stor kraft og herlighed, for vi har med egne øjne set hans fantastiske storhed. Han tog os jo med op på det hellige bjerg, og vi så den ære og herlighed, som Gud Fader gav ham, skrev Peter.
– Vores Herre, Jesus Kristus, vil komme igen med stor kraft og herlighed, for vi har med egne øjne set hans fantastiske storhed. Han tog os jo med op på det hellige bjerg, og vi så den ære og herlighed, som Gud Fader gav ham, skrev Peter.
Hvorfor skulle de ”tre store” mødes?

Om både Moses og Elias fortæller skrifterne, at de ikke ”smagte døden”, men blev direkte optaget til evig herlighed. De mødes med Jesus for (iflg. Lukasevangeliets beretning) at tale med Jesus om hans forestående død i Jerusalem. Sammen med Moses, der repræsenterer ”Loven”, og Elias, der repræsenterer ”Profeterne” i Det gamle Testamente, er Jesus en kort stund i det ”herlighedslegeme”, som han efter opstandelsen skulle leve i evigt. At han er sammen med Moses og Elias bevidner også, at han selv er ”opfyldelsen af loven og profeterne”. (Mt. 5,17)

Det er ingen hemmelighed!

Jesu herlighed åbenbares utallige gange hver eneste dag, når hans gerning til frelse og helbredelse på hans befaling fortsættes af hans disciple i 2015.
Godt nok benægtes det af mange, og Jesu disciple latterliggøres i medierne, men endnu flere får troens øjne åbnet, hvor evangeliet forkyndes og praktiseres. Og hvor dørene er lukkede for mennesker, kan Jesus selv komme og åbenbare sig i sin herlighed. I sidste søndags tekst om brylluppet i Kana, hvor vand blev forvandlet til vin, åbenbaredes Jesu herlighed for hans disciple, så de troede ham. Må Jesu herlighed fortsat åbenbares til tro på ham. Vær med til sprede de gode nyheder netop dér, hvor du er. – Og den herlighed, som venter, vil langt overgå det, som vi nu ser.
Vi skal se Jesus som det sejrende Guds Lam, ham, der har båret al verdens synd. Amen!

 

Søndagens tekst: Matt. 17:1-9

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Tre disciple ser et glimt af Jesus i hans herlighed
Seks dage senere tog Jesus Peter, Jakob og Johannes (Jakobs bror) med op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. 2Pludselig skiftede Jesus udseende for øjnene af de tre disciple. Hans ansigt strålede som solen, og hans klæder blev blændende hvide. 3Derefter så disciplene Moses og Elias komme til syne og tale med Jesus. 4»Herre, hvor er det skønt at være her,« udbrød Peter. »Hvis du synes, så vil jeg bygge tre hytter: en til dig, en til Moses og en til Elias.« 5Endnu mens Peter talte, kom en lysende sky og indhyllede dem, og de hørte en stemme inde fra skyen: »Det er min elskede Søn. Ham er jeg fuldt tilfreds med. Lyt til ham!« 6Disciplene faldt på knæ med ansigtet mod jorden, helt overvældede og skrækslagne. 7Men Jesus bøjede sig ned og rørte ved dem. »Rejs jer op,« sagde han. »I skal ikke være bange.« 8Da de kiggede op, var Jesus alene tilbage. 9På vej ned ad bjerget sagde Jesus til dem, at de ikke måtte fortælle om, hvad de lige havde set, før han var oprejst fra de døde.


Artiklen fortsætter efter annoncen: