Replik til pastor Blumensaat

Skal din katolske tradition være vor sandhedskilde i tillæg til Bibelen, er Den hellige Skrift ikke mere vor eneste (og ikke blot højeste) autoritet, og da er der plads til alle hånde ”åbenbarelser”. Jeg har heldigvis nære katolske venner, som deler mit reformatoriske ”kampråb” (sola scriptura), og som heller ikke ser noget bibelsk grundlag for nogen Maria-dyrkelse. Det sidste indtryk, vi får af hende i NT, er, som jeg tidligere har påpeget, på knæ sammen med andre bedende disciple og helt på lige fod med dem (Ap.G. 1:14). At lære noget andet har ingen hjemmel i Bibelen.

 
Jørn Nielsen,
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved