Troens Ild er flyttet til Nørresundby

Pladsmangel på den gamle adresse i Jerslev har fået frikirken Troens Ild til at flytte til nye lokaler i Nørresundby, som indvies på søndag.

– Vi føler, at Gud har ledt os, fortæller lovsangsleder Jacob Pedersen. De nye lokaler er nu sat i stand og klar til brug for både menigheden, bibelskolen og søndagsskolen Powerkids.
Menigheden ledes af pastor Kjeld O. Pedersen. Han og hustruen Kirsten har lagt hus til menighedens møder gennem 20 år. – I årenes løb har vi haft mange evangelistiske møder, bl.a. på en friluftsscene i Hjørring og den gamle musikskoles sal i Hjørring. Vi har oplevet Gud gøre store ting, og mennesker er blevet frelst og helbredt og styrket af Gud.
Den senere tid har menigheden holdt til ude på landet i Kjeld og Kirstens hjem, og det har været svært at rumme til tider i nærheden af 40 mennesker i en stue. Vi er en frikirke, og vi samarbejder på tværs af kirkesamfund.  Sidste år startede vi bibelskole, og eleverne er nu på deres 2. år. Både enkeltpersoner og en kristen fond har støttet økonomisk i forbindelse med flytningen, fortæller Jacob Pedersen.
Menigheden mødes til gudstjeneste hver søndag formiddag. I ugens løb er der også forbøn på stedet, og den ugentlige undervisning bliver optaget. Indvielsen af lokalerne på Nørre Uttrup Torv 1 foregår om eftermiddagen den 18. januar.