Ideer for trosfrihed

Edith Theis-Nielsen
Edith Theis-Nielsen

Indtil fornylig tog man religionsfrihed for givet, for selv om det er en af de grundlæggende menneskerettigheder, så har det ikke tidligere fået så meget opmærksomhed.

Tidens religiøse konflikter i store dele af verden har dog ført til, at Dansk Missionsråd har taget initiativ til at danne et ”Forum for religions- og trosfrihed” for at styrke den kirkelige indsats på dette felt. Derfor også initiativet med denne bog om religionsfrihed – og forfølgelse. Den egner sig fortrinligt til at give et indblik i og en nuanceret forståelse af emnet.

Mogens S. Mogensen (red.): Religionsfrihed og religionsforfølgelse • Ny Mission
Mogens S. Mogensen (red.): Religionsfrihed og religionsforfølgelse • Ny Mission
Hvad religionsfrihed er og ikke er

Hvornår har et land religionsfrihed, og hvad definerer, hvornår den mangler, så diskrimination opstår, lovgivning undertrykker, og det ender med religionsforfølgelse? Den indledende artikel af DMR’s generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen forklarer, hvordan man definerer disse begreber i praksis, og rammerne for, hvornår det er det ene eller det andet, og især også, hvad der kendetegner vejen fra diskrimination til voldelig forfølgelse.

Det er også nyttigt at læse om, hvordan lovgivningen både internationalt og i Danmark definerer rammerne for religionsfrihed. Flere artikler handler om omfanget og arten af religionsfrihed og forfølgelse stillet op efter objektive kriterier på tværs af regioner, og en artikel beskriver årsagerne til de religiøse konflikter som værende en politisering af religionen og en ”religionisering” af politikken.

Hvem gør hvad?

Cand.jur. Malene Nygaard opstiller en meget nyttig oversigt over de organisationer, som arbejder med religionsfrihed: Hvem er de, hvad gør de, suppleret med deres vigtige dokumenter og links. En lynguide beskriver, hvad religionsfrihed betyder, og hvornår den kan begrænses; læseren får både de rigtige og de forkerte svar for også at kunne forstå de juridiske rammer for emnet!

Flere artikler handler om initiativer som fx mulige strategier i dansk udenrigs- og udviklingspolitik, den arabiske TV kanal SAT-7, Mission Afrikas partner PROCMURA og Danmissions arbejde til fremme af trosfrihed. Det er spændende læsning. Her er masser af information, skrevet klart og forståeligt, som burde læses af flest muligt, bl.a. fordi bogen også giver ideer til, hvordan man kan engagere sig til fordel for religionsfrihed. Man kan også læse den på www.dmr.org, men læseoplevelsen vinder ved at bruge App’en ISSUU til fx iPad.