En nødvendig overflødig bog

Anmeldt af Niels Jørgen Vase
Anmeldt af Niels Jørgen Vase

Denne bog har ligget meget længe, og så har jeg ikke engang fået den læst fra ende til anden; jeg har ganske enkelt ikke orket det. Jeg kan måske undskylde mig med, at det heller ikke er meningen.

For det er – som det fremgår af undertitlen – en ”håndbog”, en opslagsbog, som man kan gøre brug af, hvis – eller når – man finder det nødvendigt. ”Indre Mission inspirerer til bedre sex og giver håndgribelig og visuel vejledning dertil”. Sådan lyder overskriften i Lohses pressemeddelelse. Ja, hvem skulle have troet, at den gamle pietistiske vækkelsesbevægelse kunne skrive sådan og udgive en bog på over 450 sider med titlen Bedre sex – og mere af det?

Denne for mig at se lidt overflødige bog er blevet nødvendig af flere grunde, og forfatteren nævner undervejs:
• overfladiskhed og uforpligtethed i seksuelle forhold – en forkert indstilling: man vil ikke binde sig og satse alt på forholdet
• en udbredt sexforskrækkelse og sexfortielse blandt kristne – en måske forståelig, men dog overdreven og dermed uheldig tabuisering
• spillefilms fremstilling af ”hr. og frk. Perfekt”, der mødes – og så ”kører” det ellers bare derudaf, også seksuelt – hvilket skaber vrangforestillinger om kærligheds- og sex-livet
• selvdisciplin eller mangel på samme i sex-livet – på den ene side vil man ikke lade fantasien, legen, råde, på den anden side behandler man ikke seksualpartneren med respekt

Ægteskabet under pres

Overordnet betragtet kan den dybest liggende grund findes i Guds modstanders forsøg på at ødelægge den institution, dvs. ægteskabet, der skulle være den bærende i samfundet. Det mest intime og mest private i det at kende og det at blive et kød er blevet offentligt i billeder, tekster – og platte jokes – og har dermed mistet noget meget væsentligt – som en kvinde udtrykte det, da hendes mand ville filme dem, mens de havde sex: hun ”ville miste noget af sin værdighed og selvrespekt ved at gå med til det.” Samlet set kan det bedst betegnes som profanering, for sex er Guds ide, men Djævelen har forstået at udnytte, at sex er blevet en slags akilleshæl i forholdet mellem mand og kvinde.

Douglas E.  Rosenau: Bedre sex - og mere af det - En håndbog for ægtepar  464 sider 349,95 kr. Lohse
Douglas E. Rosenau: Bedre sex – og mere af det – En håndbog for ægtepar 464 sider
349,95 kr. Lohse
Et billede på Gud og hans folk

I introduktionen præsenterer forfatteren ægteskabet som et forpligtende forhold båret af omsorg og forbundethed og ser forbilledet for ægteskabet i forholdet mellem Gud og hans folk: ”Et sandt ægteskab har frelsen som forbillede, idet du i en vis forstand må dø bort fra dig selv og opgive at forsvare dig selv.” Hvor er vi allerede her milevidt fra den almindelige opfattelse af parforholdet! Han opstiller derefter ”10 rimelige forventninger, som bygger på Guds plan for det intime samliv mellem mand og kvinde.” Og kan ægtefæller hver især indfri disse forventninger, tror jeg ikke, de overhovedet får nogen problemer, de ikke kan løse.

Bogen er fyldt med øvelser og samtaleoplæg (i bl.a. det, der i bogen kaldes Time Out). Og det kan være meget godt med de mange opskrifter på, hvordan man får et bedre sexliv, men fordi beskrivelserne af fx de utallige øvelser er så detaljerede, kommer der let noget klinisk-”koldt” over dem, og det er nok et spørgsmål, hvordan man har det med det. Bogen inspirerer meget til at tale om sex og til at skabe den rette (helst romantiske) atmosfære omkring sex og vil som målgruppe have især unge ægtepar eller ægtepar, der er kørt (lidt) fast i det ægteskabelige samliv.