Polakkerne kan godt selv evangelisere!

I Udfordringen uge 7 fortæller Martin Nissen om et missionærpar, der er draget til Polen for at missionere, og opfordrer andre til at gøre det samme. Som om polakkerne ikke er kristne, og at deres redning skulle være en reformatorisk kristendom! Og hvad evangelisk kristendom angår har den været der siden katolicismens ankomst. Gennem hele Polens kristne historie – som er ensbetydende med katolicismen – har den katolske kirke været en modvægt imod kommunismen, og den var i nyere tid medvirkende til murens fald i 1989, hvor den polskfødte pave Johannes Paul II spillede en stor rolle.

Den katolske kirke er i dag medvirkende til, at der ikke er fri abort og fri pornografi i Polen, og at der er en kirkegangsprocent på omkring 60. Mission er nødvendigt og godt; men hvad med at feje for ens egen dør først og opfordre til mission i Danmark, som er et af de mest ugudelige lande i hele verden? Polakkerne kan godt selv, det har de vist gennem hele historien. Nogle store åndelige fornyelsesbevægelser finder sted den dag i dag i den polske katolske kirke, hvor bl.a. millioner af katolikker er døbt i Helligånden, og hvor millioner af katolikker lever deres kristendom ved at bringe den med sig ind i det kulturelle og politiske liv på en måde, som det fx aldrig er sket i Danmark. Tag gerne til Polen, dyk ned i den polske kultur og ånd, og lad jer inspirere, og kom så hjem og lad missionens ånd brede sig i det gamle Danmark!

Pastor Benny Blumensaat,
Kirkegade 58,
6700 Esbjerg