Vi har råd til overskuds-handlinger

Bodil Lanting
Bodil Lanting

Jesus afviste princippet om øje for øje og tand for tand. I stedet skal vi vende den anden kind til, når nogen slår os. Det betyder ikke, at vi skal være ’dørmåtter’, snarere at vi skal vise mod. Og det mod har en fast forankring i troen på Gud og vores relation til ham.

Min første indskydelse i mødet med vold og uretfærdighed er nok ofte aggression: Der må gøres noget for at stoppe det. I Ny Testamente ser vi da også både Jesus og Paulus sige fra overfor voldshandlinger. Og ved at påberåbe sig sit romerske statsborgerskab kunne Paulus undgå de værste mishandlinger fra magthavernes hånd. Når det gælder de uhyrlige grusomheder, som vi ser i forbindelse med terrorbevægelserne Boko Haram og ISIS, er det op til vore nationale ledere at afgøre, hvordan der skal gribes ind for at beskytte de svage. Men i det daglige, når uretfærdigheden foregår på et meget lavere plan, er det, at vi kan vende den anden kind til.

Endda med en vis grad af humor og overskud. Jesus og hans disciple levede i et besat land. Og de romerske soldater kunne finde på at udnytte deres overmagt til at tvinge jøderne til at udføre tjenester som fx at bære deres oppakning eller kræve jødernes ejendele. Hvis soldaten tvang én til at bære hans oppakning en enkelt mil, skulle man altså reagere med: ’Åh, skal vi ikke lige tage en mil mere?’ Det er da et afvæbnende overskud. Det samme ser vi i forbindelse med Jesu lidelse og død. Han vidste, at han var udgået fra Faderen og skulle vende tilbage til ham. Derfor tog han vaskefadet og begyndte at vaske disciplenes fødder.

Det er overskud og kærlighed, som skyldes en tillidsfuld tro og et nært forhold til Gud. Det egyptiske Bibelselskab har også vist troens overskuds-handlinger, straks efter at ISIS henrettede de 21 koptere i Libyen. Man har nemlig udgivet en traktat med et billede fra ISIS’ egen video, som åbenbart havde til formål at provokere Egyptens kristne til vold mod muslimer. Men bibelselskabet deler evangeliets trøst med egypterne i netop denne situation. Det er troens overskud – samtidig med at Egyptens luftvåben bomber ISIS i Libyen. Hvem er det, vi som kristne danskere i dag skal vise troens overskud gennem smil og hjælpsomhed? Måske især muslimer og flygtninge i vort land. Måske de arbejdsløse eller…?