Ægte dialog har plads til kritik

Dorthe Ullemose.
Dorthe Ullemose.

Et af tidens modeord er dialog. Det er vigtigt for kristne at være i dialog med muslimer, mener mange. Dialogen mellem kristne og muslimer skal, hvis den skal være værdifuld for nogen af parterne, være åben og kritisk, men selvfølgelig altid respektfuld. Så længe islam ikke tillader en ægte, kritisk dialog, hvor både Koranen og Hadith kan behandles som en menneskeskabt, historisk tekst på linie med Bibelen, og hvor profeten Muhammed kan kritiseres åbent og sagligt, er der ingen vej frem med dialog.

At respektere islam er ikke det samme som at give afkald på kritik af islam, hvilket mange muslimer gerne vil gøre det til, snarere tværtimod. Al saglig, relevant kritik er tegn på, at man tager hinanden alvorligt og ikke viger til side i misforstået politisk korrekthed. Så længe visse muslimer tager enhver form for kritik som en fornærmelse, kan der ikke blive tale om ægte dialog. Dialog er kun mulig, når man erkender og respekterer, at der findes andre sandheder end ens egen. Imam Ahmed Akari, som var med i den delegation, der rejste til Mellemøsten medbringende blandt andet Jyllandspostens Muhammedtegninger, udtaler sig klart om islams afvisning af dialog:

”Islam er bærer af et værdisæt, der indbefatter det ikke diskutable og overordende princip: Nemlig at Han er Gud, den eneste ene, den absolutte, den evige. Enhver troende muslim er altså skriftfundamentalist, hvis man anser Koranen for at være Allahs uforanderlige ord, som ikke bør diskuteres af mennesker, kun adlydes.” Flere eksempler i Danmark viser, at hvis man åbenlyst kritiserer Muhammed, så skal man have livvagter på for ikke at blive slået ihjel. Hvis der er uoverensstemmelser mellem en lovgivning og islam, er der ingen tvivl om, hvor en sand muslims loyalitet skal ligge: hos Allah. Så uanset hvor meget en muslim ønsker at blive en velintegreret del af det danske samfund, vil der være en risiko for, at samfundet kommer til kort over for Allahs befalinger i Koranen.

Dorthe Ullemose
Folketingskandidat
DF Fynskredsen
Skårupøre Strandvej 100