Christian Bartholdy som vækkelsesteolog

Kurt E. Larsen: Christian Bartholdy  720 sider • 349,95 kr. • Kolon
Kurt E. Larsen: Christian Bartholdy
720 sider • 349,95 kr. • Kolon

Fredag den 30. januar forsvarede Kurt E. Larsen fra Menighedsfakultetet sin doktordisputats Christian Bartholdy. Vækkelseskristendom og dansk kirkeliv. Indre Missions historie ca. 1930-1960, som er udkommet i bogform på Kolon.

Kurt E. Larsens hovedtese er, at hele Bartholdys teologi og kristendomsforståelse – lige fra bibelsyn over sakramentsforståelse til forholdet til andre kristne – byggede på hans vækkelsesteologi og vægtning af kaldet til omvendelse. Dette betød, at Bartholdy, trods sin fokusering på Bibelens rolle for troen og hans modstand mod liberalteologien, ikke var så ivrig i sin kritik af tidens bibelkritiske strømninger, som mange i hans indremissionske bagland. Det vigtigste var ikke, om en præst var teologisk helt ”rettroende” i sin forkyndelse, men om han havde en personlig tro og arbejdede for vækkelse. Dermed blev hans vurdering af andre kristne til dels bestemt af deres forhold til vækkelse.

Et kristent land

Bartholdy byggede ifølge Larsen sin vækkelsesstrategi på det udgangspunkt, at Danmark var et kristent land. Ud fra forudsætningen om, at det danske folk havde et kendskab til kristendommen og i folkeskolen fik en grundlæggende oplæring i den kristne tro, kunne en vækkelsesforkyndelse bære frugt. Dette var imidlertid på ingen måder ensbetydende med, at danskerne var kristne. Bartholdy talte således om et tydeligt skel mellem troende og vantro. Man får gennem hele bogen en klar oplevelse af, hvor meget Bartholdys forståelse af vækkelse netop byggede på den åndelige situation, der var i Danmark på hans tid, og man får et indblik i, hvordan han, efterhånden som tiden ændrede sig, gjorde sig forskellige overvejelser.

Udover at få en grundig indføring i Bartholdys vækkelsesteologi, får man et bredt indblik i dansk kirkeliv i tiden fra 1930´erne til 1960´erne. Her er det interessant at læse Larsens beskrivelse af Bartholdys forhold både til forskellige lutherske og folkekirkelige strømninger og til andre kirkesamfund. Også her er det vækkelsesteologien, der er bestemmende. I mange tilfælde fremstod han derfor skarpere over for golde ”rettroende” lutheranere end over for dem, han teologisk stod længere fra, men som ligesom han var båret af vækkelsesiveren.

Et spejl for vor tid

Selvom Kurt E. Larsen i sine beskrivelser holder sig stringent til tiden fra 1930´erne til 1960´erne, med undtagelse af epilogen, efterlader bogen læseren med en bedre forståelse også for vor tids åndelige situation. Indirekte sætter bogen tanker i gang om, hvordan man i dag kan leve og formidle den vækkelseskristendom, som Bartholdy brændte for. Selvom der er tale om en doktordisputats, må ingen lade sig afskrække. Bogen er holdt i et letforståeligt sprog uden alt for mange indforståede teologiske fagudtryk og er fortalt på en måde, der holder ens interesse fangen hele vejen igennem. Enhver som interesserer sig for Christian Bartholdy, Indre Mission eller mere bredt for dansk kirkeliv, bør læse bogen.

Anmeldt af Kirsten Krog