Bibeltro tegneserie

Ben Alex: Bibelen som tegneserie 3  48 sider • 79 kr. • Scandinavia
Ben Alex: Bibelen som tegneserie
48 sider • 79 kr. • Scandinavia

Bibelen som tegneserie er en bibeltro gengivelse af beretningerne – i dette tilfælde fra Jesu fødsel til Johannes Døbers henrettelse.

Tegningerne er detaljerede og traditionelle i den forstand, at klædedragter, huse og andre genstande ligner noget, man har set på flonellografen i sin søndagsskoletid (for ca. 30 år siden).

På sikker grund

Det er lidt som at komme hjem. Her er Bibelens elskede historier fortalt med små forklarende tekster, som sætter begivenhederne ind i en historisk kontekst eller beskriver traditioner omkring bryllupper, højtider osv. Det føles som et sikkert underlag, når der citeres mere eller mindre ordret fra Bibelen. Samtidig giver formatet og genren den frihed, at lignelser, helbredelser og mirakler kan grupperes og skildres, således at sammenhænge synliggøres.

Fortolkning er læserens opgave

Der produceres mange tegneserier, som skal levendegøre de bibelske beretninger og gøre dem mere tilgængelig for børn og unge. Fælles for flere af disse er ret vidtgående fortolkninger, hvor forfattere og forlag vil bringe noget nyt. Det er spændende, men nogle gange også ret nedslående, når Gud skildres som afmægtig, naiv eller grusom og ubarmhjertig. I Bibelen som tegneserie er fortolkningen læserens opgave. Tegneserien bevæger sig med elegance på den balanceakse, der er mellem det at antyde nogle sammenhænge gennem organiseringen af teksterne og så det at gendigte historierne, som om de var ren fiktion. Det er godt gjort.