KD vil have tidlig indsats

Fridtjof Stidsen
Fridtjof Stidsen

Tidlig indsats har altid været KristenDemokraternes politik, når det gælder udsatte børn, unge og familier. En ofte mindre investering, der betaler sig både menneskeligt og økonomisk på den lange bane. Når vi har med udsatte børn og unge at gøre, skal der støttes og hjælpes i familien. Er resurserne ikke dér, skal man undersøge mulighederne i barnets øvrige familie og netværk. Ligeledes er familiepleje en god mulighed.

Men dette forudsætter TIDLIG indsats. Tør vi som politikere satse på den tidlige og i mange tilfælde langt mindre indgribende foranstaltning? KD vil arbejde den vej. Vi vælger barnet tarv. Når det er sagt, så har vi dog brug for institutioner til at tage sig af de mest sårbare og forsømte børn, unge og familier. Stor respekt om deres faglighed og kompetencer. Ligedes kan disse institutioner være uundværlige i en afklaringsproces.

Fridtjof Stidsen
Folketingskandidat for
KD i Hedenstedkredsen