Teolog starter ny tværkirkelig forbønslinje

Ugens profil: Henrik Kostow
Ugens profil: Henrik Kostow

Teolog Henrik Kostow (42), som er næstformand i Dansk Blindesamfund, har den 7. marts åbnet en ny tværkirkelig telefonisk forbønslinje.

Forbønslinjen er et tilbud til alle mennesker, der ønsker en kort samtale og forbøn via telefonen.

Katolik tur-retur

Ved forbønslinjens telefon sidder Henrik Kostow klar med personlig vejledning og forbøn. Han er selv vokset op i et hjem, hvor troen ikke betød særlig meget. Men under en sprogrejse til England som 14-årig kom han i kontakt med kristne – og efter endnu to sprogrejser kom han til personlig tro på den korsfæstede og opstandne Kristus. Som 18-årig konverterede han til Den katolske Kirke, men er nu tilbage i Folkekirken. Han har læst teologi i England, Tyskland og Italien og har gennem flere år arbejdet i Tyskland og USA. Den fælleskirkelige forbønslinje er således ledet af en teolog med et personligt kendskab til mange forskellige kirker.

Kald til at bede og helbrede

Den nye forbønslinje har en hjemmeside med et dagligt bibelord og beskrivelse af, hvad Bibelen siger om helbredelse. Henrik Kostow slår fast, at forbønslinjen ikke er et behandlingstilbud. Samtidig understreger han det, som Bibelen siger om salvelse og bøn – og henviser til, at Jesus udsender 70 disciple med påbud om at helbrede: “Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer.” (Luk. 10:9). – Der er altså bibelsk belæg for, at Gud kan gribe ind i vores tilværelse og helbrede os for vores sygdomme og lidelser.

Det er endnu en gang vigtigt at understrege, at det netop er Gud, der helbreder syge, og ikke de mennesker, der salver og beder for den syge. Gud alene kan helbrede og fjerne vores sygdomme og lidelser, og de mennesker, han bruger i denne tjeneste, er blot instrumenter eller redskaber for ham, understreger Kostow. Han har selv forbønnens nådegave og føler et kald til at bede for alle, der har behov for Guds indgriben og nærvær. Og det vil i praksis sige alle mennesker, understreger Henrik Kostow. Han bor i Esbjerg og har tidligere udgivet en bog om en førerhund og en om tro og tvivl.