Bibelsyn påvirker tro

s15_bibeln---myt-eller-sanningFlere svenske teologer viser rammerne for de forskellige bibelsyn, og hvad konsekvensen er for troens vilkår.

Det er en værdifuld bog, som fortjener at blive studeret, for den viser meget klart, at den holdning, man i udgangspunktet har til Bibelen og Jesus har betydning for, hvad man tror på. Fx hvorvidt man tror på det overnaturlige, profetierne i Daniels og Esajas’ Bog og dermed Jesus i Ny Testamente.
Forlaget skriver, at de bibelkritiske tolkningsmodeller sår tvivl om Bibelen som Guds ord, da de bunder i et sekulariseret livssyn. Og i forbindelse med en kristen uddannelse er den historisk-kritiske metode ikke troværdig, da den indebærer, at man studerer Skriften ud fra en skjult holdning om, at Gud ikke eksisterer.
Docent i Gammel Testemante-eksegese og oversætter af den svenske Folkbibeln, Seth Erlandsson forklarer, at det vigtige er at tage udgangspunkt i, hvad Bibelen selv skriver ud fra dens historiske forankring og vidnesbyrd og ikke ud fra forudindtagede holdninger under påberåbelse af videnskabelige betragtninger. De er nemlig ikke så videnskabelige endda, påviser Erlandsson, når man går dem nærmere efter. Han mener også, at det er problematisk, når ikke-troende forsøger at tolke Bibelen.

Man får mest ud af bogen, hvis man holder nogle af afsnittene op imod, hvad andre har skrevet om samme emne, især i Seth Erlandssons afsnit om Daniels Bog.

Bibeln – myt eller sanning? (Svensk) • 275 sider • 250 kr.
(Bethesdas Boghandel) • Bokförlaget XP Media