Lys over Esajas’ Bog

s15_jesajas-bokrulle-kommentar-till-jesajabokenForfatteren er dr. theol. i Esajas’ Bog, docent i eksegese og meget mere. Han gør op med den tolkning, der afviser, at Esajas’ Bog er en helhed skrevet alene af Esajas.

Hvis man ignorerer det overnaturlige i Esajas’ profetier, fører det nogle teologer til at splitte Esajas’ Bog op i flere dele og til at se bort fra dens præcise historiske informationer. Det fører så til subjektive og spekulative fortolkninger. Erlandsson påviser, at hvis man anerkender Esajas’ profetier og tolker hele værket ud fra, at det netop er Esajas, der har skrevet bogen, så er teksten både meningsfuld og historisk sammenhængende.

Den røde tråd

Erlandsson viser, hvordan Esajas’ Bog giver genlyd i Det Nye Testamente med paralleller til andre dele af Det Gamle Testamente. Dermed får læseren et værdifuldt indblik i, at der går en rød tråd gennem hele Bibelen.
Erlandsson sammenligner med, hvordan andre fortolker Esajas’ Bog (især kap. 41) og peger på vanskeligheder i enkelte oversættelser af grundteksten både i den svenske Bibel 2000 og i engelske, tyske, norske og danske bibeloversættelser.
Erlandssons mange henvisninger til andre kilder giver mulighed for, at man kan efterprøve hans bibelsyn og omfattende viden, der fører ham til at beskrive Esajas’ Bog som en velkomponeret bog med én forfatter.

Seth Erlandsson: Jesajas Bokrulle – Kommentar till Jesajaboken 
(Svensk) • 318 sider • 275 kr. (Bethesdas Boghandel)
Bokförlaget XP Media