Hvordan forkynder man med respekt?

s15_Forkyndelse med respekt_KPIDette lille hæfte tager fat på en side ved forkyndelsen, som jeg ikke har set før. Den handler ikke om at vurdere indholdet, men om den magt, en forkynder har over sine tilhørere.

Om den udøves på en respektløs eller respektfuld måde.
Den respektløse forkyndelse kendetegnes ved intimisering og desertering.

For tæt på eller for langt fra?

Med intimisering menes, at forkynderen tvinger sine egne holdninger ned over tilhørerne uden at give plads til modsigelse og selvstændig stillingtagen. Det kan også ske gennem en ”blød, forstående magt”, hvor forkynderen er ”så umådelig flink, at ’de menige’ ikke kan tage afstand fra ham”, eller ”hans svar [kan være] så lysende klare, at man væltes omkuld”.
Med desertering menes, at forkynderen viger uden om tabuer og holder sig fra at tale om noget, der kan være kontroversielt, upopulært eller skabe konflikt.
Den respektløse forkynder er ”både for tæt på og for langt fra”, ”omklamrende og distancerende på samme tid”.

For frihed

Den respektfulde forkynder er i høj grad beskrevet som det modsatte af den respektløse. Han (gennem hele hæftet er forkynderen en mand) tør være konfronterende ved at sige det, han mener er rigtigt og nødvendigt, selvom det kan opleves som ubehagelige sandheder.
Men han gør det uden at opfatte sig som ”eneforvalter af sandheden”, og en konfrontering er efterfulgt af en tilbagetrækning, som giver tilhørerne frihed til at danne deres egen mening og til at være uenige med forkynderen uden at føle sig fordømt.

Forståelig

Som det fremgår, bruges de lidt tunge begreber intimisering, desertering, konfrontering og tilbagetrækning, og det skaber stopklodser i sproget at tale om RL, RF og T i stedet for at skrive den respektløse eller respektfulde forkynder og tilhører. Men ellers er sproget jævnt og forståeligt.

For alle

Hæftet henvender sig ikke blot til forkyndere. Det er i lige så høj grad en hjælp til at kunne gennemskue og ikke lade sig undertrykke af respektløse forkyndere.
Jeg vil tilføje, at hæftet er relevant for alle, fordi vi alle fører samtaler med og påvirker andre og kan finde inspiration til, hvordan vi kan være både kærlige og ærlige i den måde, vi giver udtryk for vores holdninger på.

Carsten Hjorth Pedersen: Forkyndelse med respekt
32 sider • 45 kr. • Kristent Pædagogisk Institut