Koinonia – sandt åndeligt fællesskab

Af Lars Hyldgaard Jensen Leder af Europe Harvest Center, en tvær-kirkelig forening, som blev stiftet i 2002  for bl.a. at uddanne 100 evangelister.
Af Lars Hyldgaard Jensen
Leder af Europe Harvest Center, en tvær-kirkelig forening, som blev stiftet i 2002
for bl.a. at uddanne 100 evangelister.

Et kristent fællesskab bør være ”langt dybere og stærkere end at sidde på kirkebænken og kigge andre i nakken”, mener kronikøren. Små grupper er ofte bedre end store fællesskaber.

Allerede mens vi er på jorden kan vi opleve et helt vidunderligt fællesskab med andre disciple af Jesus. Men hvad kendetegner sådan et discipel-fællesskab, og hvordan kommer vi til at opleve det?

Sand kirke er sandt fællesskab med andre disciple – i Jesu virkelige nærvær. Dette er det bedste fællesskab, du kan opleve på jorden!
Du er skabt til at opleve sådan et helbredende, styrkende og forløsende fællesskab. Her taler jeg om en slags fællesskab, som er langt dybere og stærkere end at sidde på kirkebænken og kigge andre i nakken.

Fællesskab

I Bibelen finder vi ordet fællesskab, oversat fra det græske ord koinonia. Ordet betyder at have fælles andel i noget, at være forenet.
Guds hensigt med det kristne fællesskab (koinonia) rummer dybder af enhed og åndeligt liv, som nok kun de færreste kristne erfarer. Jesus talte om, at vi skulle opleve en himmelsk enhed, som vil få verden til at tro! (Se Joh.17:21)
Koinonia-fællesskabet er bygget på hjertets overgivelse til Jesus, respekt for Guds ord og enhed i Ånden. Og det er fællesskabet af sådanne disciple, som i himlen anerkendes som den sande Kristi brud på jorden.

Hold fast!

Bibelen taler både om indholdet og kvaliteten af dette fællesskab.
Der står om indholdet:

De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet (koinonia), ved brødets brydelse og ved bønnerne. (Ap.G.2:42)

I fællesskab holdt de altså fast ved det, Jesus havde lært dem (apostlenes lære), og desuden holdt de fast ved nadver-fællesskabet og ved bønnerne. Der var et grundlæggende indhold og fokus.

Faktisk kan det være langt bedre at mødes med nogle få andre, som elsker Jesus, end at ”nøjes med” et meget stort fællesskab, hvor ilden bliver slukket af humanisme, lunkenhed eller denne verdens ånd.
Faktisk kan det være langt bedre at mødes med nogle få andre, som elsker Jesus, end at ”nøjes med” et meget stort fællesskab, hvor ilden bliver slukket af humanisme, lunkenhed eller denne verdens ånd.
Åndens fællesskab

Hvad kvaliteten angår, er det væsentligt, at koinonia beskrives som Åndens fællesskab. (Fil.2:1) Altså et fællesskab som Helligånden tydeligt råder i.
For at erfare dette vidunderlige åndelige fællesskab må vi hver især være oprigtige disciple af Jesus, som kender og giver plads for Helligånden. Desuden er det nødvendigt, at vi anerkender, elsker og giver plads for hinanden. (Se Fil.2:2-5)


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Vi er hver en tangent

På et tidspunkt gav Gud mig dette billede: Vi er hver især som en tangent på et klaver, og Jesus ønsker at kunne spille på alle klaverets tangenter!
På kristne møder er det ofte kun 1 eller 2 ”tangenter”, der er i brug. Det giver ikke megen melodi. Men hvis vi tør droppe den stereotype mødeform, kan Åndens fællesskab tage form og blive som en smuk melodi, fordi Jesus kan spille på mange forskellige tangenter.

Når Jesus er Herre…

Når Jesus i praksis er Herre i vores liv, giver det Helligånden mulighed for at knytte mennesker sammen på en ny måde, som tjener Guds formål. Nådegaverne kommer i funktion igennem mange forskellige – til stor opbyggelse og glæde. Jesus opleves som værende midt i blandt os, og hans nærvær sætter virkelig fri og forløser mennesker. Og atmosfæren af hans kærlighed gør os trygge og afslappede over for hinanden.

Bedst i små grupper

Vi har ikke nødvendigvis brug for de traditionelle ydre rammer for at være sand kirke.
Sandt discipel-fællesskab kan forekomme alle mulige steder, og det er ikke betinget af, at det skal foregå indenfor et bestemt kirkesystem eller kirkesamfund. Mange vil være enige i, at små grupper eller samlinger ofte giver bedre chancer for et stærkt Helligåndens fællesskab, end møder i store kirker gør.
Faktisk er vi blevet frelst fra adskillelsen – for at blive sat ind i dette koinonia-fællesskab. Dette fremgår klart af disse skriftsteder:


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred… For gennem ham har både vi og I i én ånd adgang til Faderen. (Ef.2:13-14+18)

I Guds favn

Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab (koinonia) med os; og vort fællesskab (koinonia) er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus. (1.Joh.1:3)

Du og jeg er blevet kaldt ind i Guds åbne favn! Vi er ikke længere fremmede – vi er blevet en del af Guds familie. Og derfor behøver vi heller ikke længere at være fremmede over for hinanden. Jeg og mange andre har oplevet, hvor fantastisk det er at møde kristne rundt omkring i verden. Dér oplever man virkelig, at Jesus kan knytte os sammen på få minutter.

Fællesskabet i LYSET

Fællesskabet med andre sande disciple er én af Guds fantastiske gaver – både i dette liv og i evigheden. Det er fascinerende, hvordan Gud knytter os sammen ved at bruge os over for hinanden.
Når vi beder for hinanden, bringer Helligånden trøst, helbredelse eller profetiske ord. Når vi deler, hvordan Guds ord bliver levende i vore hjerter, styrker vi hinandens tro. Vi bliver på den måde et forrådskammer for hinanden, hvor vi deler Guds friske manna. Med andre ord: Vi har brug for det, Jesus virker igennem andre!
Når Jesus er nummer ét i vores liv, bliver fællesskabet med andre så meget stærkere:


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Vandre i lyset

Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab (koinonia) med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd. (1.Joh.1:7)

Hvis vi vandrer i Guds lys og fx tør sætte ord på det, vi kæmper med, så kan fællesskabet blive ægte og frigørende – i en helt ny betydning. I Guds lys sammen med andre disciple er der mulighed for at blive sat fri fra synd og åndelig undertrykkelse. Lyset er simpelthen stærkere end mørket.

Lunkne kristne…

Desværre oplever mange kristne slet ikke dette ægte og frigørende discipel-fællesskab, og det kan der være flere årsager til. Et af problemerne kan være, at der sammen med brændende kristne sidder nogle kristne, som, uanset hvad, ikke vil tættere på Jesus.
Disse lunkne kristne har det sådan, at det at være kristen ikke må koste dem en virkelig pris. Dette bedrøver Helligånden.
Det kan godt være, at de siger nogle af de rigtige kristne læresætninger, fordi de har været i kirken i lang tid, men de er generelt mere fascinerede af alt muligt andet end af Jesus. Dette slukker Åndens liv i fællesskabet og kan nemt hindre den åbenhed, ærlighed, sårbarhed, ægte kærlighed, syndsbekendelse osv., som er en helt naturlig del af discipel-fællesskabet.

Vælg et livgivende fællesskab

Bed for de lunkne kristne. Men gør det klart for dig selv, at de i den lunkne tilstand ikke skal være dit eneste åndelige fællesskab.
Du må gå efter koinonia – det LIVGIVENDE og befriende fællesskab med andre disciple.
Gud har i den seneste tid talt til os og andre om, at mange discipelgrupper med sandt koinonia-liv skal blive rejst op i Danmark. Mange grupper, der vil blive som brændende bål i landet.
Faktisk kan det være langt bedre at mødes med nogle få andre, som elsker Jesus, end at ”nøjes med” et meget stort fællesskab, hvor ilden bliver slukket af humanisme, lunkenhed eller denne verdens ånd. En lille gruppe brændende disciple kan udrette langt mere sammen for Guds rige, end mange store kirker uden Guds ild og kærlighed kan.