Mere kristendoms-undervisning, tak!

Af Bodil Lanting
Af Bodil Lanting

Kristendom er bedre end islam, og der er behov for mere kristendomsundervisning, hævdede De Konservatives politiske ordfører Mai Mercado i en kronik i Berlingske Langfredag. Samme morgen var hun inviteret i studiet af TV2 Nyhederne for at forsvare sit standpunkt.

Mai Mercado betegner sig i kronikken i Berlingske som kristen. Hun tror på Gud og mener, at kristendommen er bedst – ikke mindst for danskerne. Men dette standpunkt provokerer mange.
Studieværten, som fandt det ’meget passende’ at tale om dette emne Langfredag, fiskede for negative udtalelser om islam. Ordføreren nøjedes dog med at sige, at kristendommen med vægtlægning på næstekærlighed og tilgivelse passer godt til danskerne – og er i tråd med demokratiet.
Undervejs erklærede politikeren sig som kulturkristen; hun går ikke så meget i kirke og læser ikke så meget i Bibelen.
– Skal vi tage alt i Bibelen bogstaveligt? spørger studieværten og læser fra Mosebøgerne om israelitter, som blev dræbt på grund af afgudsdyrkelse og at en brud, som ikke er jomfru, skal stenes.
Det havde den konservative politiker ikke umiddelbart noget svar på. Og netop samtalen i studiet kom til at understrege behovet for mere kristendomsundervisning:
For ingen af de to i studiet talte om Jesus, selv om det netop var langfredag. Studieværten vidste åbenbart ikke, at han havde refereret tekster fra jødedommen. Ingen talte om, at Gud blev menneske. Ingen huskede, at Jesus på sit kors bad for sine fjender. Ingen huskede beretningen fra Johannes 8 om kvinden, der var grebet i hor. De religiøse ledere ville have Jesus til at fordømme hende i overensstemmelse med Moseloven. Men han sagde: Lad den, som er syndfri kaste den første sten. Derpå forsvandt kvindens anklagere alle som en, hvorpå Jesus sagde til hende: Jeg fordømmer dig heller ikke. Gå og synd fra nu af ikke mere!
Tak for anskuelsesundervisningen om behovet for mere kristendomsundervisning, siger jeg bare.
Der er faktisk en himmelråbende uvidenhed om den kristne tros indhold i store dele af befolkningen. Konfirmanderne mangler den mest grundlæggende viden. Men det er der nu også mange voksne, der gør. Uanset hvad man i øvrigt kan mene om andre religioner og integration mm, er der behov for mere viden om kristendommen. Bare en ganske basal viden om historiske fakta. Fx at ingen kristne prøver at gøre Moselovens straffe for hor, mord og afgudsdyrkelse gældende.
Det burde man faktisk vide som journalist på TV2 nyhederne – og som dansk politiker.