Sag om stævning af ministre for homo-vielser i Folkekirken kører

Sagen kører planmæssigt, fortalte formand Johny Noer til højre på billedet, hvor han lytter til Signe Walsøes sang ”The Rainbow belongs to God”.
Sagen kører planmæssigt, fortalte formand Johny Noer til højre på billedet, hvor han lytter til Signe Walsøes sang ”The Rainbow belongs to God”.

Det fortalte formand Johny Noer i lørdags til generalforsamlingen i ”Med Grundlov Skal Land Bygges”

I december måned blev den nuværende kirkeminister Marianne Jelved og tidligere kirkeminister Manu Sareen stævnet i Københavns Byret.

Stævningens påstand er grundlovsbrud, i forbindelse med lov om vielse af homoseksuelle i Folkekirken. (Vi har tidligere omtalt denne stævning i Udfordringen, den 18. december.)

Svar fra kammeradvokaten

Reaktionen på stævningen er nu kommet fra statens advokat – kammeradvokaten. Det er et 14 sider langt svar, og det indeholder intet overraskende, fortalte Johny Noer, som er formand for foreningen ”Med Grundlov Skal Land Bygges”.
Byretten i København har i øvrigt overdraget sagen til Østre Landsret, som nu skal tage stilling til sagen.
Stævningen er foretaget af nogle folkekirkemedlemmer samt foreningen ”Med Grundlov Skal Land Bygges”, som tæller ca. 300 medlemmer. Det er advokat Nikolaj Nikolajsen, som fører sagen. Og han forventer, at der vil gå 3 – 4 år, inden sagen er afgjort i Østre Landsret og derefter i Højesteret.

Følger ikke regeringsgrundlaget

Johny Noer kom i formandsberetningen ind på regeringsgrundlaget fra 2011. Her står der bl.a., at regeringen vil arbejde for en revision af Grundloven. Men det har statsministeren nu sagt, at de ikke vil alligevel.
– Der er helt sikkert kræfter i Folketinget, som ønsker at ændre grundlovens § 4, hvor der står, at staten skal understøtte Den evangelisk Lutherske Lære. Men måske har stævningen været med til at bremse disse kræfter, sagde Noer.

Vaklen?

– Vi fornemmer en vis vaklen i geledderne i regeringen. Man frasiger sig jo ikke sådan uden videre noget, der står i regeringsgrundlaget. Vi tror, at nogen i regeringen er blevet opmærksom på, at der er dannet en forening, der har som hovedformål at bevare grundlovens § 4, og som vil kæmpe for de kristne værdier, sagde formanden.

Kirkens grundlag – eller tidsånden

Men hvad er det vigtigste i de 14 sider fra kammeradvokaten?
– Kammeradvokaten indrømmer på første side, at kirkens bekendelsesskrifter er, var og forbliver: Bibelen, Den augsburgske Bekendelse, Luthers lille katekismus, og de oldkirkelige skrifter. Så det har de allerede sagt ja til. Så det behøver vi ikke at kæmpe om. Jeg synes næsten, det er en julegave. Det er disse bilag, der skal være med til at afgøre sagen, siger Noer.
– Men så siger svarskriftet også, at det er ”tidsånden”, der skal være med til at fortolke Bibelen. Men da må vi som troende over hele landet sige nej. Vi vil ikke lade os lede af denne tidsånd fra luftens rige, som ”virker i ulydighedens børn”. Det læser vi om i Efeserbrevet kap. 2. Nej – der er en anden ånd, som vi har, der skal fortolke Bibelen, siger Johny Noer.

Gadeprædikant arresteret i England

I den næsten 1 time lange formandsberetning fortalte Johny Noer også om en gadeprædikant, som i England er blevet anholdt for at læse nogle vers fra Bibelen i et offentligt rum.
Disse vers omtaler homoseksualitet som synd. Så måske er vi på vej derhen, hvor præster kan blive arresteret for at læse visse vers op fra Bibelen, mente Johny Noer. Og han fortalte om, hvordan kristent TV og radio nu næsten helt forsvinder i Danmark, og han opfordrer til at kæmpe for de kristne værdier.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sang og bøn

På generalforsamlingen deltog også sangerinden Signe Walsøe. Hendes sang ”The Rainbow belongs to God” er i øvrigt blevet et hit på internettet.
På mødet blev der bedt mange bønner for landet, regeringen og folketinget. Og formanden opfordrede til fortsat at bede, også for foreningens advokat Nikolaj Nikolajsen.

Derfor er jeg med i stævningen

Arne Hejlesen fra Ingstrup i Nordjylland er ét af de folkekirkemedlemmer, der har indgivet stævningen.
Arne Hejlesen fra Ingstrup i Nordjylland er ét af de folkekirkemedlemmer, der har indgivet stævningen.

Arne Hejlesen fra Ingstrup i Nordjylland er ét af de folkekirkemedlemmer, der har indgivet stævningen.

Han har i 24 år været graver og kirketjener i Folkekirken i Ingstrup.
– Jeg kommer fra et kristent hjem, og i 80’erne fik jeg en fornyelse ved Helligånden. Der fik jeg et klarere lys over Guds ord.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvorfor vil du være med til denne stævning?
– Mit åndelige hjem har altid været Folkekirken, og derfor gør det mig ondt at se, hvordan evangeliet bliver udvandet. Det gør mig ondt at se, hvordan Folkekirken falder fra hinanden, og der trædes på Guds ord. Vi må holde fast på Guds ord, som er sandheden. For sandheden sætter mennesker fri.
Folkekirken skal ikke velsigne homo-vielser, det som Gud i Bibelen kalder en vederstyggelighed.
Jeg elsker alt Guds folk, og det er det samme evangelium for folke- og frikirkefolk. Vi kæmper for de samme værdier. Jeg tror på, at vi kan få annulleret denne lov om homo-vielser i Folkekirken. Godt nok møder jeg nogle folk, som siger: ”Det nytter ikke noget”. Men jo, jeg tror på sagen. Lad os stå sammen – også i bøn, slutter Arne Hejlesen.
Stævningssagen kan i øvrigt følges på foreningens hjemmeside www.MedGrundlovSkalLandBygges.dk