Ulvene fremfor menneskeliv?

Jens Ove Kjeldsen vil i Folketinget arbejde for nedbringelse af aborttallet.
Jens Ove Kjeldsen vil i Folketinget arbejde for nedbringelse af aborttallet.

Jens Ove Kjeldsen, folketings-
kandidat for KD i Silkeborg Nord
Kølkærvej 41
7400 Herning

Det er forbudt at skyde en ulv, men det er tilladt at aflive et ufødt menneske. Hvor er de kristne etiske værdier i dansk politik? Er udviklingslærens teser om, at mennesket kun er et lidt mere udviklet dyr, blevet normgivende for et menneskelivs værdi sammenlignet med et dyrelivs værdi?
En ulv har igen dræbt/lemlæstet en stor fåreflok i Jylland. Det kan vel forklares med, at det er naturens gang, da dyr dræber efter behov og instinkt. Det kan måske fascinere nogle, men jeg græmmes over de lidelser og tab og den utryghed, ulven forårsager.
Begrundelser for den frie abort har været mange, fx: Kvinden har ret til at bestemme over egen krop. Den må afvises, da det ufødte foster er et helt nyt menneske.
Eller: Så vil vi bare få illegale aborter, eller man vil få abort foretaget i udlandet. Den må også afvises. Prøv at bruge den samme begrundelse for ikke at forbyde andre forbrydelser mod mennesker. Selv et indgreb som omskærelse kan man forbyde og håndhæve, også med forbud mod at få det gjort i udlandet.
Eller: Det er vanskeligt at fastsætte regler for, hvornår en abort i en helt særlig situation skal kunne tillades. Den må også afvises. At noget er vanskeligt, fjerner ikke det politiske ansvar for at beskytte de svage og ufødte.
Polen indførte en lov i 1993, der forbyder abort undtagen i særlige tilfælde. Aborttallet styrtdykkede. I 1988 havde Polen over 100.000 aborter pr. år. Siden forbuddet har Polen med 38.000.000 indbyggere haft under 700 legale aborter pr. år og skønsmæssigt 8 – 10.000 illegale aborter pr. år.
I Danmark tager kun KD abortproblemet alvorligt. End ikke obligatoriske oplysninger til de abortsøgende (som i Tyskland) finder støtte i andre partier. KD skal i Folketinget og forhandle sig til resultater på området!