Kend dine åndelige våben

Elizabeth Alves viser, hvordan du som kristen kan bruge de åndelige våben til at vinde kampene – i dit eget liv og i samfundet.

Af Elizabeth Alves
Alle Guds planer er til gode for hans folk; alle Satans planer går ud på at ødelægge dem.

Satan ved, at når han sårer et af Guds børn, sårer han Guds hjerte. Den egentlige krig foregår mellem Gud og Satan. Vi kan gå ind i tjenesten for Gud, og som soldater i Guds hær er det vores opgave at sætte krigsfanger fri. Vi skal ind bag fjendens linjer for at ødelægge hans fæstninger med de våben, vi har fået til kampen.
Gud har valgt at arbejde sammen med sit folk, når det gælder fuldførelsen af hans plan for verden. Satans mål derimod er at hindre Guds folks bønner i at nå frem til ham. Så når du kommer til Gud i bøn for andre, vil du ofte kæmpe mod mørkets magter.
Satan ved, hvor den enkelte har sit svage punkt, og han sætter ind dér for at tage os til fange.

’Fæstninger’ i vores liv?

På alle de områder, hvor mennesker er bundet, har Satan en ‘fæstning’ i deres liv.
Det er Guds vilje, at vi skal nedbryde disse fæstninger og sætte mennesker fri på de områder, hvor de ikke har været i stand til at fungere uhindret. Det er det primære formål med de åndelige våben, som Gud giver os. Når vi kæmper her på jorden, kæmper Guds hær for os fra himmelen.
Tegningen viser det lager af åndelige våben som enhver troende har til rådighed. Søjlerne, som støtter våbenlageret, er tro og lydighed på den ene side og bøn og forbøn på den anden. De er altafgørende for at kunne implementere de syv primære våben effektivt. Gud har sørget for alt, hvad der er nødvendigt for at vinde i den åndelige kamp. Din opgave er at bruge de våben, som Guds Ord garanterer vil ødelægge fjendens fæstninger.
”I en krig er der fire mulige holdninger: offensiv, defensiv, afspænding og flugt… Satan har ikke noget problem med kristne så længe de er defensive, søger afspænding eller flygter.
Hvis vi vil se Satan besejret i vore egne hjerter og i samfundet, skal vi hele tiden satse på at være offensive.

Tro og lydighed: Sejrens søjle

Tro og lydighed er så tæt forbundet med hinanden, at den ene ikke er komplet uden den anden. Disse to faktorer udgør sammen en at de søjler, der støtter en kristens arsenal af åndelige våben.
Du må tro, at de våben, Gud giver dig, vil virke og udføre deres formål til hans ære. Tro på Jesu navn. Tro på Jesu magt. Tro at den samme magt findes i dig og giver dig kraft til at gøre endnu større ting end han gjorde, fordi Jesus lever i dig (se Joh. 14:12).
Hør hvad Jesus siger om troen i Mark. 11:22-24:
”Ja, I må have tro til Gud. Og det siger jeg jer: Hvis I befaler sådan et ‘bjerg’: ‘Du skal rykkes op og kastes i havet,’ så vil det ske, forudsat at I ikke inderst inde tvivler på det, men virkelig tror på, at det vil ske.På den baggrund siger jeg til jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om – tro, at I har fået det, så er det jeres!”

Proklamér din sejr!

Træn din tro ved at udtale Guds Ord og proklamere den sejr, som Kristus giver. Når Helligånden gør et vers fra Bibelen levende for dig i en bestemt situation, skal du skynde dig at udtale det som et ord sagt i tro og slå enhver tanke, der siger det modsatte til jorden. (2 Kor. 10:5)
Hvad er det, der fjerner al frygt, tvivl og vantro? Tro, tro og atter tro.
Du kan udtale troen som en lydighedshandling. Bemærk eksemplet i Ap. G. 16:18: ‘Det gentog sig i mange dage, og til sidst blev det Paulus for meget. Han vendte sig om og talte direkte til dæmonen i hende: »Jeg befaler dig i Jesu Kristi navn at forsvinde ud af hende!« I samme øjeblik forlod den hende.’

Lydig og helhjetet

Vi kan ikke overvurdere vigtigheden af at være lydig. Det handler også om at være helhjertet. Som forbeder vil du hele tiden være på arbejde – og blive angrebet. Du sætter dig i den persons sted, som du beder for, og somme tider vil du føle hans eller hendes nød. Denne type bøn kaldes lydighed overfor Åndens røst, og det er en fast forpligtelse. Men pas på: Lad ikke forbønnen overbebyrde dig. Lær at handle i lydighed, når Helligåndens opfordrer dig til at bede, men overlad så byrden til din kærlige himmelske Far.
Helhjertethed handler om at betro nogen noget, at overgive noget i tillid til en anden. Din helhjertethed og vilje til at stå imod fjenden og kæmpe aggressivt mod ham vil styrke din kamp. Fjenden vil se, at du har denne indstilling. En har sagt det sådan, at helvede ryster af skræk ved synet af en af de hellige på knæ.
Derfor vil fjenden prøve at hindre dig i at bede. Men din lydighed og helhjertethed vil forpurre hans plan!
Som kristen er du skilt ud og gjort hellig for Gud, så han kan bruge dig til sit gode formål. Når du betror dit liv til ham mere og mere hver eneste dag, vil verden kunne se en forskel:
’De sejrede over ham på grund af Lammets forsoningsdød, og fordi de ikke fornægtede deres tro på ham. De havde ikke deres liv for kært til at gå i døden’ (Åb. 12:11).

Skjult i Kristus

s16_våbensamlingDit liv er nu ‘skjult med Kristus i Gud’ (Kol. 3:3). Fordi Jesus gav sit liv for dig, skal du give dit liv for dine brødre og søstre (se 1 Joh. 3:16).
”Mærk dig mine ord:
Er vi døde med ham, skal vi leve med ham. Holder vi ud, skal vi regere med ham. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os.
Er vi troløse, forbliver han dog trofast, for han kan ikke fornægte sin egen natur (2 Tim 11:13).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bøn og forbøn: Søjlen af kommunikation og kraft

Vi har set på, hvor vigtigt det er at kommunikere med Gud, og vi har set på forskellen mellem bøn og forbøn. Bøn og forbøn udgør den anden søjle, som støtter lageret af åndelige våben.
Her skal vi se på det at bede i Ånden. Udtrykket ’at bede i Ånden’ kan opfattes forskelligt fra person til person og fra den ene kirkeretning til den anden.
For nogle handler det om at blive ledt af Helligånden og om at bede, som han leder én i forståelse eller i sang. Når du går ind i bønnen, følger du Åndens tilskyndelser dybt inde i din ånd. Disse bønner kan blive bedt fra hjertet eller ud fra skrevne bønner; man kan fx bruge en bog som Oswald Chambers ’Alt for ham’.
For andre betyder det at bede i Ånden, at man beder i ’nye tunger’, som det beskrives i 1 Kor. 14:1-25. Den private bøn med tungetale adskiller sig fra brugen af tungetale og fortolkningen af den i forbindelse med et møde eller en gudstjeneste (se 1 Kor. 14:26-28).
De følgende skriftsteder viser, at denne form for bøn i Ånden kan være et brugbart redskab for nogle forbedere.

1. Når du beder i Ånden, er det din ånd, som taler direkte med Gud. Det handler primært om dit andagtsliv med forbøn, tak og tilbedelse. Se 1 Kor. 14:28b og 1 Kor. 14:2.

2. Bøn i Ånden er den perfekte bøn. Fordi vi ikke altid ved, hvad vi skal bede om, har vi brug for at søge hjælp hos Herren ved at bede i Ånden. Helligånden, vores hjælper, gør dig i stand til at bede rigtigt – så du beder efter Herrens vilje.
Når du beder i Ånden, går Helligånden i forbøn gennem din ånd. Det er derfor vi taler om et ’bønnesprog’, et ellers ukendt sprog, som man kan bruge under bøn.
Når du beder med din forstand bliver du let forstyrret af dine følelser, tanker, drifter, oplevelser, udefra kommende forstyrrelser og dine egne tanker og ønsker. Selv dit ordvalg kan begrænse din bøn. Derfor kan Gud give dig et bønnesprog, som går uden om dit sind, dine ønsker og følelser og derved sætter dig i stand til at bede uden afbrydelser. Se Rom 8:26-28; 1 Kor. 14:14; 1 Joh. 5:14 og Jak. 4:3.


Artiklen fortsætter efter annoncen:3. Bøn i Ånden har en specifik betydning. Du forstår ikke selv hvad du beder om, men det gør Gud (1. Kor. 14:10).

4. Bøn i Ånden opbygger den, der beder. Når man bliver opbygget, styrket og opmuntret, kan man forsætte med den åndelige kamp, vi er kaldet til at kæmpe (1 Kor. 14:4a; Jud. 20).

5. Bøn i Ånden har himlens autoritet bag sig. Du har ikke en levende chance for at vide, hvornår Satan og hans dæmoner vil gå til angreb. Men Helligånden vil give dig en tilskyndelse til at bede, når det er strategisk vigtigt at gøre det: Se Ef. 6:18; Ef. 6:12 og Jak. 5:16b.
Bøn er en viljeshandling, uanset om du beder i Ånden eller med din forstand. Da Simon Peter gik ud på vandet, måtte han bruge både sin vilje og sin tro. Han stod ud af båden og bevægede sine fødder. Det var ikke et mirakel, at han gik. Miraklet var, at han ikke sank ned i vandet.
Det er på samme måde med bøn i Ånden. Du må reagere på Helligåndens tilskyndelser på samme måde – nemlig med tro og lydighed. Det er ikke et mirakel, at du taler. Miraklet er, at du ikke forstår det sprog, du taler. Helligånden vil lægge dig ordene i munden. Og ligesom med andre sprog: jo mere, du bruger det, jo lettere vil det føles.

Tag ikke afstand

Hvis du beder i tunger, er det vigtigt, at du ikke kritiserer, dømmer eller ekskluderer dem, der ikke gør det. Samtidig, hvis du ikke beder i tunger, er det lige så vigtigt ikke at have denne negative holdning overfor dem, der gør det. Det handler ikke om, hvordan du beder, men at du er tro mod kaldet til at bede og bliver ledt af Helligånden.
Se hvad apostlen Paulus skriver i 1 Kor. 14:5, 18,39.
Kommunikationen med Herren gennem bøn og forbøn er en søjle, som er afgørende for vores liv med Kristus. Det er en stærk søjle, som støtter den kristnes åndelige våbenarsenal til kampen mod fjenden. Bøn og sang i Ånden er den kraft, som flytter bjerge og drager dig ind i fællesskabet med Herren (1 Kor. 14-15).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Navnet Jesus = autoritet

Når du beder i Ånden, må du gøre brug af autoriteten i Jesu navn. Navnet Jesus har magt både på jorden, i himlen og helvede. Fordi du er et tempel for Helligånden, og fordi han bor i dig, kan du bruge hans navn, som om han selv var til stede. ’Jeg har givet jer magt…’ lovede Jesus i Luk. 10:19.
Jesus gav sine efterfølgere magt og autoritet over dæmoner, og han gav dem ret til at bede til Faderen i sit eget navn. Se Joh. 14:13,14 og Fil. 2:9,10.

Alt skal bøje sig for Jesu navn. Brug derfor navnet Jesus i din kamp. Gud genkender det. Det samme gør djævelen og hans hær af faldne engle. Få fjenden til at flygte i rædsel. Sig navnet på vor herre Jesus.
Du kan bruge Jesu navn og hans autoritet, når du beder, fx ved at sige:
”Med Jesu autoritet og for hans dyrebare blods skyld binder jeg dig, Satan, ud fra Ef. 6:12, og jeg bryder din magt over situationen.
Jeg løser (___navn på en person) fra dit fængsel, og jeg ødelægger dit værk og din opgave i Jesu navn.
Fader, jeg beder om, at din vilje må ske nu, og jeg takker dig. I Jesu navn og med hans autoritet erklærer jeg, at det er sket.”

Autoritet pga. relation

Helligåndens magt i dig giver dig autoritet, så du kan bruge Jesu navn til at besejre fjenden. Det kan sammenlignes med en politibetjent, som kan få en stor lastbil til at standse på motorvejen ved at holde sin hånd op for at signalere ’Stop’. Betjenten bærer en uniform, som giver ham autoritet til at stoppe trafikken og forbyde lastbilen at fortsætte, hvis loven er blevet overtrådt. Forbedere må også bruge deres delegerede autoritet til at stoppe de dæmoniske tropper, når de vil ødelægge Guds folk. Se 1. Kor. 6:17; Ef. 3:16 og Rom. 8:11.
En af nøglerne til at bruge din autoritet i Jesu navn er din personlige relation til ham. Det er et fællesskab, som får næring fra den tid, du bruger sammen med Herren, og den sikrer, at du kun bruger din autoritet på en måde, som vil give ham ære. Tænk på eksemplet med Peter og Johannes, som taler til den lamme mand ved tempelporten i Ap. G. 3:1-18. Men du må også huske, hvad der skete med dem, der prøvede at bruge Jesu navn uden at have den rette autoritet i Ap. G. 19:11-17. Hvis du lever i det rette forhold til Jesus Kristus, vil fjenden være nødt til at bøje sig for din autoritet, når du bruger Jesu navn. Se Mar 16:17,18.
Navnet Jesus er din fuldmagt, og Jesu blod er det officielle segl, som sikrer din ret til at bruge det.

Jesu blod dækker os

Da Gud sendte den tiende plage, døden, mod Egypten, tvang det Farao til at frigive jøderne.
Gud havde fortalt jøderne, at de skulle smøre blodet af et fejlfrit lam på dørposterne af deres huse. Døds-englen gik forbi alle de huse, som var dækket med blodet fra et lam. Læs 2 Mos. 12. I dag giver Jesus, Guds fejlfrie lam, den samme beskyttelse til alle, som tror, fordi hans uskyldige blod blev udgydt på korset på Golgata.
Det at bønfalde på grund af Jesu blod er en taktik, som forbedere har brugt gennem mange, mange år. Men det er blevet kontroversielt, fordi det er blevet misbrugt. At påberåbe sig Jesu blod til beskyttelse for et andet menneske svarer til, at man minder fjenden om, hvor hans grænser går ( Mos. 12:22-23).
Jesu blod sikrer, at fred og sejr varer ved. Vi kan se en foregribelse af det i 1 Sam. 7:3-14.
I bogen Born for Battle skriver Arthur Matthews:
Samuel råber til Herren på vegne af Israel, mens han identificerer sig med det lam, som blev accepteret helt og fuldt. Herren tordner fra himlen. Filistrene flygter i skræk, og – ifølge beretningen – ’de kom aldrig mere til Israels kyst’.
Sejren var nødvendig for at få fred. Fred er det, der støtter sejren. Det eneste menneske, som kan holde fjenden væk, er forbederen. Og velsignet er den forbeder, som kender til at bruge den magt, der er i blodet.

Jesu blod giver os:

Frelse. Når vi bliver født ind i hans rige, bliver vi bevaret for evig fordømmelse (Mar. 16:16; Joh. 3:3,17).
Skaffer forsoning for os, sletter synder (3 Mos. 17:11; Rom. 5:11).
Forløser os. Der er betalt fuld pris for vores liv; vi er købt fri fra synd og død (Sl. 107:2; Ef. 1:7; Heb. 9:12; Åb. 5:9).
Kender os skyldfri. Vi er frikendt fri fra synd og skyld (se Ap.g. 13:38, 39; Rom. 5:9).
Gør os retfærdige. Vi er blevet sat ind i det rette forhold til Gud (se Es. 59:2, Rom. 3:22,23, 25; 1 Joh. 1:9).
Giver hellighed. Vi er blevet udskilt til brug for Gud lige fra den dag, vi blev frelst og hver dag derefter ved Jesu blod (1 Kor. 1:30; Heb. 10:10.14).
Tillader eftergivelse af synd. Synden er slettet ud (rom 3:24,25; Heb. 9:22).
Forsoner os med Gud. Når vi accepterer det, Gud har gjort for os, kan vi have fællesskab med ham i kærlighed (Rom 5:10; Kol. 1:20).
Giver kraft til at sejre, når vi modtager det og bruger det, som vi har fået delegeret (Luk. 10:19; Åb. 12:11).
Skaffer udfrielse. Vi bliver sat fri fra mørkets magt og ført ud i friheden (2 Kor. 2:14; Kol. 1:13).
Tilgiver synd (Kol. 1:14; 1 Joh. 1.9).
Etablerer en ny pagt. Det erstatter den gamle pagt med ofre, fordi Jesus Kristus var det fuldkomne offer (Heb. 7:22; 8:13; 9:15; 10:9; 12:24).
Renser os fra al synd (1 Joh 1:7).

De kristnes enhed

Forbedere er enige med Helligånden, når det gælder det, han har kaldet dem til at opnå gennem den åndelige krig. Enhed handler om en harmoni, hvor vi lever i samdrægtighed uden konkurrence. Vi har alle et kald til at holde ud i vores bønner ved hjælp af Guds Ord og Helligånden. Og for at være konsekvente må vi holde vore hjerter fri for splittelse, så vi kan være forenet i de troendes fællesskab.
Enighed eller enhed kan både være et offensivt og et defensivt våben. Når en ulv vil dræbe et lam, venter den, til lammet forlader flokken. Et lam kan ikke forsvare sig selv, når det er alene. Men sammen med de andre vil det være i sikkerhed. Vi finder sikkerhed i fællesskabet med andre troende og ved at holde os nær vores Hyrde.
Enheden begynder med at have fokus på Gud. Når dit hjerte er knyttet til Herren, vil han også knytte dig sammen med andre, fordi du kan udrette mere sammen med andre, end du nogensinde vil kunne udrette alene. Det handler om den ’tretvundne snor’, som Salomon skrev om i Præd. 4: 9,10,12.
Før du beder i fællesskab med andre, må du lære at være enig med en anden forbeder (Ap. G. 2:1). Medvandring styrker og beskytter din position i Guds hær. Bede-alliancer med andre, som vil det samme som dig, kan styrke dig i kampen. Men vær omhyggelig med at vælge de rigtige bedepartnere. Lad dig lede af Heligånden; den menneskelige logik skal ikke være afgørende her.
Hvis det kun drejer sig om en enkelt bedepartner, skal det være en person af samme køn, og vedkommende skal være tilgængelig for hyppige samtaler. Hvis du føler, at Herren leder dig mod en bestemt person som bedepartner – og denne person har samme opfattelse, skal I teste forholdet. Er det rent, helligt og hævet over enhver anklage? Er der skjulte motiver? Vil det glæde Herren? Se Mat 18:19,20.
Når man beder i enighed, beder man efter Guds vilje. Når dit sind bliver forvandlet, vil du opdage Guds fuldkomne vilje og være i harmoni med ham i hans ord. Se Rom 12:2.
Der kan være farligt at være enig med andre om noget forkert. Læs Ap. G. 5:1,2 og 9. Her vil du se, at Ananias og hans hustru Safira blev enige om at fortælle en løgn. Den sammensværgelse kom til at koste dem livet.
Du spørger måske: hvad nu, hvis jeg tager fejl? Hvis dit hjerte er ret og dine motiver er rene, vil Guds nåde være nok.
Lær at bedømme ånden hos den, du har en aftale med. Hvis du hører på fjendens ord – ved at lytte til sladder, som han hvisker i dit øre eller fortæller gennem en tredjepart – så er der noget galt med enheden. Tag imod det, som Guds Ord siger dig, eller det, Helligånden minder dig om.
Bed Helligånden være hos dig, før du begynder at bede. Bed i overensstemmelse med ham.

Vi kan binde og løse
Ved at bruge de åndelige våben – autoriteten i Jesu navn, kraften i Jesu blod, styrken i enighed, faste, lovprisning, ordet og vidnesbyrdet – kan en kristen i tro og lydighed løse og binde.
Ved at bruge de åndelige våben – autoriteten i Jesu navn, kraften i Jesu blod, styrken i enighed, faste, lovprisning, ordet og vidnesbyrdet – kan en kristen i tro og lydighed løse og binde.

Når du er i enigheden med Helligånden, skal du bruge din fuldmagt i Kristus Jesus til at stoppe helvedes planer og frigøre himlens formål. Jesus har givet sine efterfølgere to effektive våben til at gøre det: vi kan både binde og løse. Det er Guds Riges nøgler, som kan sætte en lås på Satans magt og åbne for Guds kraft.
Se Mat. 16:19.
Hvad betyder det, at det som er løst på jorden, skal være løst i himlen? En bibeloversætter peger på, at formen af verbet er et participium i passiv perfektum, dvs. det handler om en reference til ting, som allerede er blevet forbudt (eller tilladt). Det betyder, at alt, hvad der er bundet eller løst af en kristen, sker på basis af det, som allerede er ’gjort i himlen’.
Se Mat. 12:29.
I konteksten for dette afsnit er Jesus i færd med at uddrive dæmoner. Det græske ord for ’binde’ i verset betyder at fæste eller binde med lænker – som et dyr, der er bundet for ikke at løbe væk’.
At binde og løse er ikke en type åndelig magi, og det kan ikke bruges efter forgodtbefindende som fx ’Satan, jeg binder dig til at holde dig fra min lottoseddel’ Det ville være en upassende type binding. Det strider mod Guds ord og har kun selviske formål. Det har ikke noget at gøre med at binde og løse for himmerigets skyld.

Nytestamente-ordbogen udtrykker det sådan: Det at binde kan også referere tilbage til billedet med, at den stærke mand (Satan) bliver bundet. Han skal først bindes, før hans bytte (dem, han har taget til fange) kan blive taget fra ham (se Mat. 12:29; Mar. 3:27 og Luk. 11:21). Peter fik altså et løfte om at få samme magt som Kristus til at binde det ondes magt og sætte mennesker fri – og det ville gælde ikke bare på jorden, men også i himlen.
For at kunne binde den stærke mand må man først vide, hvem han er. Det kan være en magt eller myndighed, mørkets fyrste i denne verden eller en åndelig ondskab i den himmelske verden (Ef. 6:12). Det kan vurderes gennem bøn og skal altid ske efter Guds vilje og timing. Ofte må denne bøn ske under faste. Da en mand spurgte Jesus, hvorfor hans disciple ikke kunne uddrive dæmonen fra mandens søn, lød svaret ’den slags kan kun uddrives ved bøn og faste (Mat. 17:14-21).
Enhver kristen har retten og autoriteten til at stå djævelen imod og binde den stærke mand. Du kan som enkeltperson blive angrebet og udfordret af mørkets magter. Eller du kan blive kaldet til kamp mod magterne, der styrer dit hjem, kirken, byen etc.
Hvad betyder det med at løse? Det er det samme som at sætte fanger fri! Husker du beretningen om Jesus, der helbreder en kvinde, som havde været krumbøjet af en sygdomsånd i 18 år? Jesus sagde til hende: Kvinde, du er løst fra din sygdom’ (Luk. 13:11,12).
Det græske ord for ’løse’ defineres som ’at løse noget, som er bundet eller fæstnet, at løslade en, som er bundet, at sætte en fri fra et fængsel. At sætte fri fra slaveri eller sygdom (en som blev holdt fanget af Satan) ved at genskabe helbredet’.
I bogen Manners and Customs of the Bibel forklarer James M. Freeman den almindelige brug af ordene binde og løse i de jødiske skoler. At binde er at forbyde, og at løse er at tillade. At binde og løse har at gøre med forbud og tilladelse. På aramaisk, det sprog som Jesus anvendte, var det et almindeligt udtryk for den højeste autoritet.
Jesus gav Peter nøglerne til himmeriget. Da Jesus spurgte Peter, hvem han var, lød svaret: du er Kristus, den levende Guds søn. Mat. 16:16. Så fortsatte Jesus: ’På denne klippe (åbenbaring) vil jeg bygge min kirke, og helvedes porte skal ikke få magten over den…’
Jesus nøjedes ikke med at give nøglerne til Peter. Han gav dem til hele sin kirke.

Der findes ingen formel for at binde og løse. Det skal gøres ved åbenbaring fra Helligånden. Men du kan bruge denne formulering som et eksempel på, hvordan du skal bede, når du har at gøre med djævelen på vegne af en af dine kære:

”Jeg taler til dig, Satan, i det mægtige og velsignede navn, Jesus Kristus. Jeg tager autoritet over dig og binder alle dæmoniske ånder, som har med (____navn på personen) at gøre. Løs (____navnet på personen) og lad ham gå fri i Jesu navn. Jeg kræver, at du stopper dine manøvrer mod dette Guds barn. (___Personens navn) er dækket af Jesu blod, det fuldkomne lam, som blev slagtet for ham /hende.
(Du kan binde hvad som helst, Herren taler til dit hjerte om under bøn. Herrens Ånd vil lede dig.)
”Herre, jeg beder om, at din vilje må ske nu, og jeg takker dig. I Jesu navn og med hans autoritet erklærer jeg, at det er sket.
Tak, Herre, fordi du vogter over dit ord for at udføre det. I Jesu navn. Amen.”
Nu hvor du forstår din himmelske autoritet, er du klar til at blive en bønnens kriger. Det vil ske, når du lærer at styre din krop og gå ind i den kraft, som er tilgængelig gennem et disciplineret kristent liv.