Grundtvigsk domprovst bliver biskop i Aarhus

s.2 hwpfacebookKun to kandidater kæmpede om posten som biskop i Aarhus Stift, men stemmeoptællingen sidste torsdag viste, at Henrik Wigh-Poulsen bliver stiftets nye biskop.

Henrik Wigh-Poulsen, der indtil videre er domprovst i Odense, fik 1.258 stemmer, mens hans modkandidat, forstander på diakonskolen i Aarhus, Jens Maibom Pedersen, fik 761 stemmer. Stemmeprocenten blev på hele 90,5.
De 2042 gyldige stemmer blev afgivet af stiftets præster, repræsentanter for valgmenigheder og menighedsrådsmedlemmer.

Kirkelig baggrund

Den kommende biskop har en del præste-erfaring at trække på. Han er uddannet cand.teol. fra Aarhus Universitet og har været sognepræst i to landsogne ved Kolding. Senere blev han lærer på Askov Højskole.
Fra 1999 var Henrik Wigh-Poulsen redaktør af Dansk Kirketidende og fra 2000 leder af Grundtvig-Akademiet på Vartov.
Henrik Wigh-Poulsen har skrevet ph.d. om Grundtvig og Jakob Knudsen og har bl.a. været fast tv-anmelder på Kristeligt Dagblad. Han har været ansat i domkirkesognet i Odense, hvor han de sidste seks år har været domprovst samt medlem af menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd.

Tro på opstandelsen

Under valgkampen har et af emnerne været troen på opstandelsen. Debatten var dog allerede aktuel i juleugen sidste år, og Henrik Wigh-Poulsen tog emnet op i sin prædiken i Odense Domkirke nytårsdag, hvor han blandt andet sagde:
”Så man kan jo spørge de præster, der insisterer på at sige, at de ikke tror på det ene eller det andet: Hvorfor stå så stejlt på sin manglende tro fremfor netop at udvise den ydmyghed, der kommer af, at vi har fået del i noget uendeligt større, uendeligt mere glædeligt og rigt, som vi ikke fatter, men heller ikke kan være foruden? Hvor meget synes du lige selv, din manglende tro skal fylde i forhold til Guds løfte til os i sin søn?”

Den nye biskop tiltræder den 1. september, og bispevielsen foregår den 6. september.
Henrik Wigh-Poulsen afløser Kjeld Holm, der fylder 70 til sommer. Kjeld Holm har været biskop i Aarhus gennem 21 år.