Hudløst ærlig bog om skyld

Anmeldt af Kirsten Krog

s.15_skyld og gode gerningerHvornår er vi skyldige? Overfor hvem er vi skyldige? Hvor stor er vores skyld? Ud fra små beretninger fra sit eget liv tager Anne Marie Eriksen i bogen ”Skyld og gode gerninger” spørgsmålet om synd, skyld og barmhjertighedsgerninger op til overvejelse og refleksion.

Oplevelsen og forståelsen af skyldsspørgsmålet kan ifølge forfatteren være meget forskellig efter, hvorvidt den ses fra Guds, andres eller ens egen synsvinkel. Sommetider er der større skyld i en lille handling, end vi umiddelbart oplever det, og til andre tider kan vores skyldsandel være lille trods syndens størrelse, men pointen er, som hun formulerer det i efterskriftet, ”at vi alle er skyldige, hver eneste dag, i større eller mindre synder.” Bogen er skrevet med stor barmhjertighed overfor vore svagheder, men samtidig med en erkendelse af syndens konsekvenser.
Forfatteren har et levende og ukompliceret sprog og er en god fortæller. Hun er sitrende følsom og hudløst ærlig i sin beskrivelse af egne små ufuldkommenheder og større synder – nok for nogens smag for ærlig og åben. Bogen får næsten karakter af et skriftemål, og nogle af beretningerne havde måske også været bedre placeret i et sådant. På samme måde bærer visse passager præg af en manglende fornemmelse for, hvad der kan have almen interesse, og hvornår man overskrider linjen mellem åbenhed og indiskretion. Samtidig skærper bogen dog læserens følsomhed overfor begreber som synd og skyld.

Anne Marie Eriksen: Skyld og gode gerninger • 77 sider
149 kr. • Forlaget Mellemgaard