Lidt ny-calvinisme

s.15_Ny_kalvinisme kopiI denne lille bog giver Teigen en orientering om nogle af de nyere strømninger i amerikansk kirkeliv, som bunder i calvinismen og promoverer calvinistisk teologi. Han fører linjerne tilbage til den oprindelige calvinisme på en overbevisende og letfattelig måde.

Amerikansk kirkeliv? Calvinisme? Her det noget med os danske lutheranere at gøre?
Hvad det amerikanske kirkeliv angår, så lader man sig i disse år – især i visse kredse – inspirere en hel dag af amerikanske menighedsledere, prædikanter og forfattere, og set i det lys er det vel relevant nok at se nærmere på teologien hos nogle af disse.
Hvad det lutherske angår, så stod lutherdommen jo fra starten af i modsætning til calvinismen, og det er faktisk rart nok at få repeteret, hvad der skilte parterne. Jeg oplever i hvert fald, at det sætter mig i stand til bedre at forstå og påskønne min egen lutherske overbevisning.
Et minus ved bogen er selvfølgelig, at den er på norsk, men det er nu til at leve med. De ganske få ord og udtryk, man som dansker ikke umiddelbart kender, giver sammenhængen en tilstrækkelig forståelse af. Et andet minus er, at alle citater i bogen, på nær bibelcitater, er på engelsk – også i de tilfælde, hvor den citerede oprindeligt har formuleret sig på et andet sprog. Det er lidt dumt. Hvorfor ikke bare oversætte det hele?
Ikke desto mindre er bogen nok værd at læse igennem, og det er hurtigt gjort.

Arne Helge Teigen: Ny-kalvinisme, en orientering • 120 kr. Aguila-forlag (Norge)