Tag hvilen alvorligt!

s14_Forside_Det sker når du hvilerAnmeldt af Vibeke M. Gregersen

Tomas Sjödin, der er svensk forfatter, pinsepræst og foredragsholder, er en af Göteborgs-Postens faste klummeskrivere og en kendt stemme i Sveriges Radios P1.

Det sker når du hviler er hans seneste bog. Den har et godt budskab til vor tids fortravlede og stressede mennesker. Han skriver i forordet: ”Hvilen har fået et dårligt ry. … Det er nået så vidt, at det endda betragtes som noget taberagtigt at være træt. Denne bog er mit modtræk”.
Bogen er en opfordring til at tage hvilen alvorligt. Det gør Tomas Sjödin (TS) med indsigt og ud fra egen erfaring på en meget ligefrem og brugbar måde. Så jeg har under min læsning lavet mange understregninger. Fx: ”Det er i tankernes verden, at stressen opstår” (s.99) og ”Uden hvile nedsættes mulighederne for fordybelse og vækst” (s.106).
Med baggrund i både den bibelske skabelsesberetning, hvor Gud hvilede på den syvende dag, og i det jødiske sabbatsbud (2 Mos 30,9-10) finder TS en urgammel livsrytme, en livsvisdom, som nutidens menneske har mistet og må genfinde. Han påpeger, at hvilen er en del af skabelsen, og er en del af den opgave, det er at være menneske. Og han har en vigtig pointe, når han skriver: ”Mennesket afbilder Gud – både gennem sit arbejde og gennem sin hvile” (s.52).

Hvad er en sabbatshvile?

TS går i dybden med den jødiske sabbats betydning og ender i at bruge ordet sabbat om ”den hvile, der er fyldt”… den åndelige hvile (s. 43)
Ofte oplever vi, at grænsen mellem arbejde og hvile er udvisket i en sådan grad, at når vi hviler, får vi stress over alt det, som burde gøres. Også her inspireres TS af den jødiske sabbat. Sabbatten begynder og afslutter på ’slaget’. Der sker en skarp opbremsning fra hverdagens arbejde. Forskellen på arbejde og hvile bliver tydelig. TS skriver: ”Opbremsningen er en af de ældste tanker i den bibelske tradition. Bibelen løfter den op over det fysiske behov, over trætheden, og gør den til en nødvendighed…” (s.62).
I et af kapitlerne kommer TS ind på smerten og lidelsen og hvilens betydning deri, bl.a. med baggrund i selv at have mistet to børn, og skriver: ”Smerten og lidelsen har ingen værdi i sig selv og skal naturligvis aldrig opsøges. Men når det rammer ens liv, gør man klogt i ikke at flygte, men i stedet hvile i overgivelsen og lade sig falde i Guds hænder” (s.113)
På trods af, at bogen er lettilgængelig, er det en meget ”dyb” bog. Der er ingen letkøbte forslag eller løsninger, men megen indsigt.
Kan varmt anbefales.

Tomas Sjödin: Det sker når du hviler
176 sider • 199,95 kr. • Boedal