Vigtigt at unge kristne bliver journalister

Willy Risbjerg
Distriktsformand i KLF for Midtjylland
Akacieparken 52
7430 Ikast

Vi har utallige eksempler på at mennesker i hele landet påtaler det dårlige sprog fyldt med bandeord og sjofle udtryk, som gennemsyrer mange såvel børne-, ungdoms- og voksenudsendelser i radio og tv. Ugens reklamer går heller ikke ram forbi.
Man får ofte det indtryk, at udsendelserne er på leverandørens præmisser og ikke på kundens.
Vi føler ofte, at mange ansvarlige mediefolk har den indstilling, at dette voldsomme sprog skal til for at råbe den danske befolkning op og få dem til at se og høre.
Vi hører gang på gang, at vore medier afspejler den danske befolknings indstilling, men det er direkte forkert. Den største del af den danske befolkning ønsker ikke disse mange bandeord, som bliver serveret fra ”stolte” mediefolk til seere og tilhørere, som ikke har en jordisk chance for at give genmæle. Det værste er, at mange mennesker, herunder journalister, ikke bemærker dette dårlige sprog, idet det er blevet normalt sprog for dem i deres hverdag.
I KLF, Kirke og Medier har vi en tæt tilknytning til journalisterne i radio og tv, og derfor føler vi et ekstraordinært stort ansvar for, at der kommer nye kristne journalister, når de ældre går på pension.
Det er meget vigtigt for at vi kan bevare og fremme den kristne profil i vort samfund og i vore medier.
Vi mangler utrolig meget disse kristne journalister. De mangler både i vore medier og ude i samfundsdebatten.
Journalist Anders Laugesen fra DR 1 har udtalt, at han gruer for den dag, han og de få andre kristne journalister i radio og tv går på pension.
Iben Thranholm er et godt eksempel på en kristen journalist i samfundsdebatten. Hun har mange gode indholdsrige kronikker i Kristeligt Dagblad.
Ivar Brændgaard, som er kommet med en kraftig opfordring til at tilskynde de kristne unge til at blive journalister, siger, at han har begået en fejl ved altid at opfordre unge til at blive præster som ham selv.
I dag opfordrer han disse unge til at blive journalister, så har de betydelig større muligheder for at præge samfundet i en positiv kristen /kulturel retning.
(Forkortet, red.)