De store skal nok klare sig

s17_Wagner, HartvigHartvig Wagner
Pastor emeritus
Revlingens Kvarter 74,
7400 Herning

Brug stemmen på Kristendemokraterne, opfordrer Hartvig Wagner.

Man hører af og til sagt om Kristendemokraterne: ”De er slet ikke fortrolige med det politiske spil på Christiansborg. Stem derfor hellere på et af de partier, der er vant til at håndtere de store økonomiske, sociale og udenrigspolitiske sager, som trænger sig på.”

Når man op til valget lytter til de toneangivende politikere i radio og tv eller læser deres indlæg i bladene, får man let det indtryk, at landets og den enkeltes fremtid alene drejer sig om økonomi og trygge sociale kår. Vist er der fortsat meget at kæmpe for på den front, og tak for de politikere, der allerede har ydet en positiv indsats for at forbedre levevilkårene, og tak til alle, der ønsker at gøre det fremover.
Men der står andet end penge på spil for at sikre et folks fremtid. Det viser historiens triste eksempler på, hvor galt det kan gå, når et folk og det enkelte menneske glemmer eller ligefrem forkaster den magt, som bærer alt, nemlig Gud, vor Skaber og Herre, som har givet os sine bud og gode ordninger til værn for det liv, vi har fået.
Det vover Kristendemokraterne at gøre opmærksom på. Derfor er det bydende nødvendigt, at de kan få indflydelse, der hvor landets love og styre fastlægges. Gennem længere tid er der vedtaget en række love i klar modstrid med det kristne livssyn. Den udvikling må bringes til ophør. Ellers går det som Grundtvig siger i sangen om kong Skjold: ”Hvor ingen hegner, kun torne gro!”
En klog gammel mand gav en ung præst det råd: ”Tag dig godt af de små. De store skal nok klare sig!” Det gælder også de store politiske partier. Stem derfor i stedet gerne på KD. Selv en beskeden repræsentation på tinge kan få vigtig indflydelse.