Gud vælger anderledes

Joy og Moses Hansen ved havnen på Årø.
Joy og Moses Hansen ved havnen på Årø.

Moses Hansen
Pottemagerens Hus

Tanker under valgkampen om, hvad Gud udvælger.

Midt i valgkampen vil jeg minde om, hvordan Gud vælger mennesker. Vi har mest tiltro til det store og stærke – det pæne og polerede – det sikre og solide.

Gud vælger mennesker fra et andet kriterie end vores. Abraham løj, Moses kunne ikke tale, Jakob var en bedrager, Rahab var prostitueret, Noa drak sig fuld, Josef blev solgt som slave, Gideon var bange og David havde en affære.
Man kan undre sig over, hvem Jesus valgte som sine disciple. Ingen af dem havde teologisk uddannelse eller var kendt for at kunne kommunikere. Men Jesus lagde verdens vigtigste budskab i hænderne på disse mennesker.
Man skal ikke se længe på dem, Gud tidligere har udvalgt, for at forstå, at Gud ser anderledes på mennesker, end vi gør.
I valgkampen er KD det eneste parti, der er under spærregrænsen. Ingen gi’r dem en chance. Ingen regner med dem. Mange trækker på smilebåndet af dem. Mange ser ned på dem og ringeagter dem. Det er dem, der tror på Jesus – at livet starter ved undfangelsen – og at homoseksualitet er unaturligt.
I 1. Korintherbrev 1:27-29 står der: ”Det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud.”
Ved du hvad kære ven? Jeg bliver ikke spor overrasket, hvis Gud træder ind på scenen og udvælger det i meningsmålingerne svageste parti, det som er dårskab for verden, det som “de kloge” ikke regner for noget, til at komme over spærregrænsen og få en afgørende betydning for dannelsen af næste regering.
Det ligner Gud. For sådan foregår Hans valgkamp.
Professionelle ingenører byggede Titanic. En amatør byggede Arken.
INTET ER UMULIGT FOR GUD!
Tro på Ham og stem på dem, som i verdens øjne er de svageste.