Jeg skal give dig behov, skal jeg

Af Eva Jørgensen, journalist
Af Eva Jørgensen, journalist

Trusler er ikke specielt kristent. Det er vi helt enige om. Men der er nogle udsagn og opførsler, som får det frem i mig, som bestemt ikke ligner Jesus – eller I hvert fald mest ligner Jesus, som han opførte sig på tempelpladsen.

(Indskudt kommentar: Hvis du altid mest ligner den Jesus på tempelpladsen, skal du nok lige stoppe op og tænke. Det var kun ganske få gange, han reagerede ud af hellig vrede. Og det var ikke, når han mødte syndere, men når han mødte misforstået hellighed. Jeg ved ikke helt, om jeg lever op til definitionen selv.)
Et af de tidspunkter, jeg bliver ramt af denne aggression, er, når jeg støder ind i kristne, som føler sig bedre end det kristne fællesskab og derfor trækker sig mere eller mindre helt fra det.
Ja, det kristne fællesskab er fyldt med fejl. Men det er fordi, det er skabt af mennesker som dig og mig.
Ja, Gud ønsker, at det kristne fællesskab skal ligne ham mere og mere, men det er stadig bygget af menneskelige stene. Og måske ville det faktisk ligne ham mere, hvis du indtog din plads i stedet for at give op på os andre.
I øvrigt har du også brug for os. Prøv at tænke på, hvordan Jesus administrerede kristendom. Han gik ikke forbi de forskellige kommende disciple og sagde: ”Læs det her og tænk over det, og sørg for at holde det for dig selv.” Eller lod dem følge sig én ad gangen.
Han kaldte dem til at følge sig – i fællesskab. Og flere gange i Ny Testamente får vi endda indblik i, hvor uperfekt den allerførste forsamling af Jesus-følgere opførte sig overfor hinanden. Men Jesus opgav altså ikke projektet og sendte dem hjem. Han formanede dem og bevarede dem sammen.
Jeg er godt klar over, at du kan have fået smertelige sår, som betyder, at fællesskab med andre kristne gør ondt. Men måske ønsker Gud netop at hele de sår gennem nye kristne fællesskaber. Han har heldigvis masser af tålmodighed med dig – også når jeg ikke har.