Kristen tro for katolikker og alle andre

s15_Genopdag den katolske troVi skal genopdage den kristne tro og få appetit på troen, for ’katolsk’ kan erstattes af ’kristen’; de få afsnit, som især handler om katolsk tro og praksis, er også læseværdige.

Kelly fortæller levende, hvad konsekvenserne for os alle er af de tendenser, som hersker i dagens samfund med at gå ind for individualisme, materialisme og at komme lettest om ved tingene med fokus på egen lyst og ulyst. Denne minimalisme, som Kelly kalder det, fører til ugidelighed og middelmådighed, der gennemsyrer alle dele af samfundet, og det er vigtigt at blive bevidst om det.
Lykken ligger i Gud med centrum i Jesu lære om kærlighed og i at blive en discipel. Kelly viser, hvordan den frihed, der gør, at man kan elske uselvisk, først er mulig, når man behersker sit eget liv. Det er spændende at læse om Jesu indflydelse på verdenshistorien og ’frelseseventyret’, som fører til, at man i dynamisk samarbejde med Gud kan blive ”den bedste udgave af sig selv”; så vil man kunne leve et helligt liv, hvor man i alle beslutninger lader sig lede af Helligånden og overgiver sin vilje til Gud.

Syv gode vaner

Ved at læse om helgenernes liv kan man lære af dem, for de fleste havde syv gode discipliner (vaner), der formede deres liv. Det viser, at et liv i hellighed er opnåeligt for alle ved at have et mål og gode vaner, der fører mod målet. Ikke tanketomme overspringsøvelser, men livgivende vaner, der fører til, at man yder sit bedste og lever et helligt liv!
Bogen er inspireret af, at pave Frans har fremhævet, at det er enhver katoliks pligt at videregive evangeliet, og det gælder jo også alle protestanter!

Matthew Kelly:
Genopdag den katolske tro
– Guide til et rigt og meningsfuldt åndeligt liv
310 sider
189 kr.
Ansgarstiftelsens Forlag