Ny statistik afliver myten om de tomme kirker

Figuren viser deltagerantallet ved de forskellige gudstjenestetyper. Statistik fra Aalborg Stift.
Figuren viser deltagerantallet ved de forskellige gudstjenestetyper. Statistik fra Aalborg Stift.

Der kommer flere i kirken end i fx biografer og teatre, viser ny statistik fra Aalborg Stift.

Der kommer flere til kirkelige arrangementer end i biograf, museer og teatre. Det viser ny statistik fra folkekirken i Aalborg Stift. Konfirmation og ungdomsgudstjenester er mest populære.

Der var 1.1 millioner deltagere til gudstjenester og kirkelige arrangementer i Nordjylland fra april til december 2014. Det viser dugfriske tal fra Aalborg Stift. Omregnet til et helt år giver det 1.6 million deltagere. I gennemsnit var der 54 deltagere til gudstjenesterne.
– Jeg er utrolig glad. Tallene viser, at folk vil kirken og bruger den. Myten om, at kirkerne står tomme, er hermed aflivet, siger biskop Henning Toft Bro.

Største kulturelle succes

Tallet 1,1 million skal sammenlignes med, at der bliver solgt en million biografbilletter i Nordjylland (seneste tal fra Danmarks Statistik fra 2013). De nordjyske museer havde 824.302 besøgende (2014-tal). Og de nordjyske teatre tegnede sig for 113.906 besøgende (2013/14 tal).
Folkekirken markerer sig som den suverænt største kulturelle succes. Det er meget glædeligt, mener biskoppen. Han peger på, at folkekirken er til stede lokalt, hvor folk bor. Samt at folk møder kvalitet, når de kommer i kirken.

Ungearrangementer topper

Statistikken viser, at der i gennemsnit er 46 deltagere til alle typer arrangementer. Dvs. både gudstjenester, foredrag, koncerter etc. I alt har der været 23.561 aktiviteter i kirker og sognehuse på de otte måneder, statistikken gælder. 7.168 af disse aktiviteter er søndagsgudstjenester.
Et blik på de forskellige gudstjenestetyper viser, at konfirmationsgudstjenester er mest populære med et gennemsnit på 200 deltagere. Ungdomsgudstjenester trækker 160 deltagere i gennemsnit, børne- og familiegudstjenester 88 deltagere og hverdagsgudstjenester ligger på 72 deltagere. Den traditionelle søndagshøjmesse har 47 deltagere.
Blandt de ikke-gudstjenestelige aktiviteter er koncerterne topscorere med et gennemsnit på 102 deltagere, mens foredrag i snit trækker 48 deltagere.
Onsdag og søndag er de mest populære dage i kirkerne. Hver søndag året igennem er der således i snit 6.650 deltagere til gudstjenester og arrangementer. Om onsdagen er tallet 3.900 deltagere hver uge.

Kirketællinger

I Aalborg Stift har samtlige sogne siden påske 2014 talt alle deltagere til arrangementer og gudstjenester. Ansatte er ikke talt med. Optællingen fortsætter de kommende år. Næste tælling offentliggøres primo 2016, oplyser mediekonsulent og sognepræst Christian Roar Pedersen fra Aalborg Stift.