1600 til stævne på Efterskolen Lindenborg

Ca. 1600 deltog i Babtisternes og Missionsforbundets sommerstævne. Her kunneman bl.a. sejle på Roskilde Fjord.
Ca. 1600 deltog i Babtisternes og Missionsforbundets sommerstævne. Her kunneman bl.a. sejle på Roskilde Fjord.

Baptister og missionsforbundere var igen i år samlet til sommerstævne. Temaet var ’Sendt til verden’. 

I uge 30 mødtes mødtes børn, unge og gamle fra BaptistKirken og Det Danske Missionsforbund for tredje gang til et fælles sommerstævne på Efterskolen Lindenborg ved Roskilde Fjord. De to første år var i høj sol, men dette år var der også byger.

– Lad os få stedet afprøvet i regnvejr, var teknisk chef for stævnet, Klaus Teddy Andersen, så frimodig at sige allerede lørdag, hvor campingpladsen var ved at blive fyldt. Og det fik han! Og det bestod!
Blandt andet en brolagt sti til hallen havde været et stort ønske de foregående år, og den var meget kærkommen – især i regnvejr. Dertil er der nu lavet permanente elinstallationer på campingpladsen – en investering, som de to kirkesamfund har været fælles om.

Teologiske værksteder

Stævnets tema sikrede den røde tråd igennem ugen, uden at noget blev gentaget. Hovedtalerne var John Wenrick fra USA, Peter Prothero fra England og Jens-Petter Jørgensen fra Norge, som gav god, relevant og sund undervisning, henholdsvis om det at være menighed, om gudstjenester og det at være kristen – som sendt til verden.
Som noget nyt i år var der sat teologiske værksteder på programmet. Hver eftermiddag havde sin teologiske udfordring, fx ondskabens og lidelsens problem, frelse og fortabelse – hvordan skal vi forstå det? Bibelen – Guds ord, menneskers ord, begge dele eller lidt af hvert? Og har mennesket en fri vilje, eller har Gud forudbestemt det hele?
Til hvert værksted var der to oplægsholdere med hvert sit udgangspunkt, både folk fra de to kirkesamfund, men også indbudte som Carsten Elmelund Petersen, lektor i systematisk teologi ved Dansk Bibel Institut, DBI, og Anders Bartoldy fra den apostolske kirke i Sønderborg.
– Meningen var, at deltagerne skulle medbringe deres bibler og deltage i samtalen med oplægsholderne og danne deres egen mening – og der var da også stor spørgelyst blandt de 60-70 deltagere, der var hver eftermiddag.
Det var befriende, at her kunne man komme med sine spørgsmål – også de kritiske – og bare diskutere, være uenige uden at det gjorde noget. Jeg vil betegne det som en succes, siger missionsforbundspræst Svend Ryborg, som har været med til at arrangere de teologiske værksteder.

Fælles stævne styrker lokale fællesskaber

De teologiske værksteder var et af de programpunkter, som både yngre og mere modne var sammen om.
Stævnet havde mange forskellige spor, Kidz, Connected (præ-teenage), One (teenagere), Platform (de unge voksne) og et ”voksenspor”. Desuden var der et lille gospelspor, som endte med en meget velbesøgt meditativ gospelgudstjeneste torsdag aften.
Som sædvanlig var de fleste deltagere under 30 år, men nogle menigheder har gjort det til en menighedslejr, og fra en enkelt deltog ikke færre end 30 campingvogne. Campingpladsen var opdelt i gader, hvor baptister og missionsforbundere fra samme by og egn boede sammen og kunne knytte venskaber. På den måde får det fælles stævne også en effekt lokalt – i hvert fald de steder, hvor der er menigheder tilknyttet begge kirkesamfund.

Sommerstævnet på Lindenborg var præget af god og relevant undervisning - hånd i hånd med hygge  – og stedet blev afprøvet i regnvejr. Foto: Kurt Bøgsted.
Sommerstævnet på Lindenborg var præget af god og relevant undervisning – hånd i hånd med hygge – og stedet blev afprøvet i regnvejr. Foto: Kurt Bøgsted.
På Lindenborg indtil 2019

På stævnet havde BaptistKirken sin landskonference og Det Danske Missionsforbund sit repræsentantskabsmøde. Afgørende for det fælles stævnes fremtid var, at BaptistKirken besluttede at ville fortsætte i Lindenborg i hvert fald til og med 2019.
Ved de to respektive møder blev hhv. Bent Hylleberg fra BaptistKirken og Finn Kier-Hansen fra missionsforbundet genvalgt som deres kirkesamfunds formænd.
Også Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund og Missionsforbundets Børn og Unge samt baptisternes KvindeNetværk havde deres årsmøder i Lindenborg.

Baptist i verdensrådet

Generalsekretær i BaptistKirken Lone Møller-Hansen tog fra sommerstævnet i utide for at deltage i Baptisternes Verdens Alliances, BWA’s, kongres i Sydafrika. Her deltog ca. 3000 baptister fra hele verden i tilbedelse, inspirerende undervisning og samtale.
Det var første gang, afrikanerne var vært for en verdenskongres, og det afrikanske islæt var også umiskendeligt og forfriskende med sang og dans. En samarbejdspartner for de danske baptister, generalsekretæren for Rwandas Baptistsamfund, Gatu Munyamasoko, fik menneskerettighedsprisen for sit arbejde som fredsstifter i Rwanda.
Sydafrikanske Paul Msiza, der har været præsident for All Africa Baptist Fellowship, blev valgt til præsident for baptisternes verdensorganisation for de næste fem år.
BWA tæller ca. 40 mio. voksne døbte medlemmer i 177.000 kirker fordelt på 121 lande.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: