Stil Gud spørgsmål – og drik kaffe med de kristne

LTC’ere er med at strø frø ud og hjælpe personen ét skridt nærmere en relation med Gud, siger Mie Bauer, som her taler med en studerende.
LTC’ere er med at strø frø ud og hjælpe personen ét skridt nærmere en relation med Gud, siger Mie Bauer, som her taler med en studerende.

Ærlig glæde og tro gør indtryk på de studerende, siger tidligere elever på KFS’ Leder Trænings Center.

– Vi kommer med kakao og kaffe og en dug, hvor de studerende kan skrive deres spørgsmål til Gud, fortæller to tidligere elever på LTC.

Anders Keseler og Mie Bauer har præsenteret evangeliet for mange studerende som elever på LTC. Her fortæller de hvordan.

Hvad siger teksten?

Bordet med kaffe og spørgsmål bliver først stillet op. Men LTC’erne holder også religionstimer.
– Vi mødes med læreren inden timen og snakker om, hvad der skal ske. I timen læser vi en bibeltekst sammen med klassen, og så får de nogle opgaver.
Det kan være Jesus, der møder Zakæus. Så kan vi spørge fx: ”Hvad skal der til for at blive frelst ifølge teksten?”
Vi samler svarene på tavlen, og vi får typisk 5-7 min til at fortælle vores personlige tolkning af teksten. I næste time kan klassen så stille spørgsmål til os om tro og Gud. Det allerbedste er at vi får lov til at fortælle om, hvordan vi har fået fællesskab med Gud igennem Jesus, siger Anders.

Hvad får I ud af det?

– Som regel er der en flok, som er interesserede i at høre om, hvem vi er, og hvad det betyder for os at være kristne. En del har en masse spørgsmål om alt muligt mellem himmel og jord, og selvfølgelig er der også en del, som ikke kommer til vores stand, siger Mie, og Anders supplerer:
– Mange er skeptiske over for organiseret religion. De ser det nok som forældet og ureflekteret og begrænsende for individet. Der er også altid nogle, der synes at kristendom er latterligt. Men de fleste er nysgerrige på, hvad vi ”får ud af det”.
Jeg oplever især både nysgerrighed, men også undren, når jeg snakker om, hvordan min tro på Gud giver mig glæde og håb.
Begejstring og glæde, der ikke virker iscenesat eller påtaget, men ægte og ærlig, reagerer de studerende meget positivt overfor, siger Anders.

Det med Kains kone

Hvad gør du, hvis folk bare vil diskutere, hvor Kains kone kom fra?
– En person kan stille spørgsmål af mange forskellige årsager. Nogle gange handler det mest om at ”fælde den anden”, mens det andre gange kan være en åbner til at få snakket om andre, måske dybere ting ved kristendommen.
Afhængigt af hvad jeg fornemmer, og hvordan personen reagerer over for mig, går jeg videre eller afslutter samtalen. Det sidste sker sjældent, men det er en mulighed, hvis jeg ikke ser en vej til dialog, siger Mie Bauer, og Anders tilføjer:
– Hvis jeg tror, det er en reel intellektuel snublesten, så prøver jeg at komme med mit bedste svar. Som regel er det ikke spørgsmål om, hvor Kains kone kom fra, der står i vejen for, at de vil overgive deres liv til Jesus.
Vi lærte på LTC, at vi skulle holde hovedet koldt og hjertet varmt, for vi er der jo ikke for at vinde diskussioner, men for at vinde mennesker.
Hvis det nu ikke er svaret på Kains kone-problematikken, der vil gøre, at personen vil tro på Jesus, hvad er det så? Det har jeg brugt nogle gange til at prøve at skifte emne og få snakket om nogle meget mere interessante og livsnære ting, forklarer Anders.

Nytter det?

Er mennesker kommet til tro gennem jeres arbejde?
– Nej. Jeg har desværre ikke oplevet det. Jeg glæder mig over gode og meningsfulde samtaler, men vi er jo ikke i mål, før de har lært Gud at kende igennem Jesus. Men jeg må være en tålmodig discipel, selv om jeg har slidt ”hele natten”, ligesom Peter, forklarer Andreas med henvisning til Luk. 5,5.
– LTC’ere er med at strø frø ud og hjælpe personen ét skridt nærmere en relation med Gud. Og det er vigtigt! understreger Mie.

Et år på LTC rykker

Hvad betyder det for dig i dag, at du har været på LTC?
– Det er vildt fedt og meget stimulerende, at du er på teamperiode og har en mentorordning med lærerne. Det betyder meget for mit selvbillede og mit Gudsbillede. Du lærer rigtig meget og får brugt det i praksis.
Jeg forstår mere af, hvem Gud virkelig er, og hvordan evangeliet har indflydelse på mit liv. Så har det været helt vildt fedt at få ærlige samtaler med studerende om tro og liv og møde dem i øjenhøjde.
Det har været spændende, hårdt og forløsende at gå på LTC, slutter Anders Keseler.
– Helt overordnet set er jeg vokset utrolig meget i min relation til Gud og i min omgang med andre mennesker. Og så er jeg derudover kommet med i et fantastisk fællesskab, siger Mie Bauer. Hun er netop startet som KFS-volontør i Østdanmark, hvor hun hver dag kan trække på det, hun lærte på LTC.


Artiklen fortsætter efter annoncen:LTC fejrer jubilæum
Den 29. august kan Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) fejre 25 år jubilæum for LTC på centeret i Ødsted ved Vejle.
LTC giver bibelundervisning og træner unge i at evangelisere gennem kurser, mentorordninger og praktik på studiesteder. I andet semester er der indlagt en måneds teamophold i udlandet.
LTC har optaget fuldt hold (16 elever) til det kommende skoleår.