Rumforskning?

Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved

Mens verdenssamfundet (FN) ikke mere kan brødføde flygtningelejrene i Jordan, bruges der år for år nyttesløse rumforskningsmilliarder. Bøgernes bog, Bibelen, giver mig som åndeligt kompas et anderledes tidløst udsyn og en overbevisning om, at den opreklamerede rumforskning er et tåbeligt oprør mod Himlens og jordens Skaber og hans bestemmelse med vort jordeliv.
”Himlene er Herrens himle, men jorden gav han menneskene”, står der (ordret) i Salme 115:16. Livets mening er således knyttet alene til denne planet som del af Guds store skaberværk, der fortjener vor ydmyge tilbedelse i stedet for at ophøje os selv til selvbestaltede forstå-sig-på-magere.
Dette er da også den ”den røde tråd” i den grundlovssikrede, kristne trosbekendelse, som i samme åndedræt forkynder Skaberens legemliggørelse i den korsfæstede og opstandne Jesus Kristus som en fortløbende virkeliggørelse i dag for det enkelte, ærligt søgende menneskebarn.
Men verdensrummets mange himle, de mange milliarder hemmelighedsfulde galakser, planeter og solsystemer er ikke vor ”business”. ”Jorden gav han menneskene”, men frustrationen over en mere og mere perspektivløs, forarmet jord er ikke Skaberens skyld, men skyldes vort nej til Gud og hans gode og kærlige vilje med os.