Bibel med Kristus-profetier i blåt

s10_bible-blue-highlights-facebookBibel-læsere får nu hjælp til at ’se Jesus’ i Det gamle Testamente.

To amerikanske redaktører har udgivet en ny version af Bibelen, hvor de har understreget alle Det gamle Testamentes Kristus-profetier med blåt.

Nyhedsnetværket The Blaze oplyser, at Rick Lawrence og Ken Castor fik ideen om en ’Jesus-centreret’ bibel fra de engelsk-sprogede bibler, som har trykt Jesu ord med røde bogstaver.
Ud fra den kristne tro på, at Det Gamle og Det Nye Testamente hører uløseligt sammen, begyndte Lawrence og Castor så at understrege alle gammeltestamentlige referencer til Kristus. De har også tilføjet korte beskrivelser til versene.
Efter lang tids hårdt arbejde fandt Lawrence og Castor frem til næsten 700 referencer til Jesus i Det G
amle Testamente. Det endte faktisk med, at de udelod nogle af dem for at undgå, at den nye bibel blev alt for tyk.
Redaktørerne forklarer, at de gerne vil vise kristne den indbyrdes sammenhæng i Bibelen.
– Bibelen handler i bund og grund om Jesus. Det gamle Testamente peger hen på Messias, evangelierne beskriver Messias og brevene beskriver, hvordan et liv centreret om – eller i kredsløb om – Jesus skal være, forklarer Rick Lawrence.