Ny studiekoordinator og sekretær på Menighedsfakultetet

s2_Brian Hansen beskåretCand. theol. Brian Kærslund Hansen begynder som Menighedsfakultetets nye studiekoordinator og sekretær til december, når han er færdig på Pastoralseminariet.

Som studiekoordinator skal Brian Kærslund Hansen udarbejde undervisningsplaner, have ansvar for eksamensafholdelse, give studievejledning, kvalitetssikre bacheloruddannelsen og have kontakt til internationale samarbejdspartnere. Han vil desuden skulle koordinere kursus- og efteruddannelsestilbud, herunder udvikle nye efteruddannelsestilbud.
Som sekretær skal Brian løse opgaver med blandt andet bogholderi, udarbejdelse af ansøgninger til puljer og fonde samt være sekretær for Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke og forlaget Kolon.
Brian Kærslund Hansen har taget sin bacheloruddannelse i teologi på Menighedsfakultetet og været deltidsansat hos Promissio. Hans nye stilling er normeret til 30 timer og er en rationaliserende og besparende sammenkobling af to stillinger som følge af blandt andet ophøret af samarbejdet med University of Wales.