Nyoversat kristen klassiker

s15_Vejledning til fredCarl Oluf Rosenius var en svensk lægmandsprædikant (1816-1868), som spillede en vigtig rolle i de store vækkelser i Norden.

Han skrev om, hvordan den kristne tro skal forstås, hvordan man får frelsesvished og om de spørgsmål, som optager mennesker dengang såvel som nu.
Anette Broberg Knudsen har bearbejdet teksten sprogligt og nyoversat den, så den er mere tilgængelig og let læst, men alligevel vinder den ved langsom læsning!

Mellem synd og tilgivelse

Rosenius behandler store emner som lov og skyld sat over for Guds kærlighed og tilgivelse. Forordet har ’førstehjælp’ til nye læsere af Rosenius. For ’lov’ skal forstås som alt det i Guds ord, der taler om Guds krav til os og Guds vrede over vores synd. Det skal ses i forhold til evangeliet, dvs. alt det i Guds ord, der taler om Guds kærlighed til os i Jesus Kristus og hans frelse af os som syndere. Det er netop balancen mellem begreberne, som Rosenius endevender med bl.a. Romerbrevet og Galaterbrevet som baggrund.
Det er ikke ’loven’, som giver os hellighed, retfærdighed og åndeligt vækst. Det er Kristus! ’Lovens’ vigtigste opgave er at gøre opmærksom på synden og vise, hvor den kommer fra samtidig med, at man må blive bevidst om, at ingen kan holde loven; derfor er nåden nødvendig, skriver Rosenius. Evangeliet er budskabet om Kristus, og det er en besked fra Gud til menneskeheden om, at han har grebet ind ved at sende sin Søn til verden, og dermed har han sat en stopper for, at menneskene fordømmes af synd. Det er et budskab om glæde og trøst.

Troen og livet

Udover afsnit om loven og evangeliet beskriver Rosenius troen og livet. Hvis ikke man er omvendt og tror på Jesus, så får man ikke øje på den forskel, som Guds nåde og hans kraft kan gøre i ens liv. For det er det, som giver lyst og kraft til, at man kan gøre det gode.
Troen kommer ikke nødvendigvis let, når man fx bliver udsat for lidelser eller ikke kan se og føle troen. Rosenius peger på Bibelens svar og på, at det er vigtigt at være fokuseret på Guds vilje, så Kristus er vores liv og vores glæde – ellers bliver det svært at søge det, der er i himlen.
Bogen slutter med flere gode råd, om hvordan man bør leve livet, om hvordan man kan læse i Bibelen, hvorfor det er vigtigt at gøre det og hele spørgsmålet om at ’bære frugt’.

C. O. Rosenius:
Vejledning til fred
188 sider • 100 kr. (e-bog 50 kr.) • Lohse