Hvad siger Bibelen om Bibelen?

s13_Bibelens syn på sig selvKirkesamfundene imellem kan vi være uenige om forskellige dogmatiske emner. Vigtigere er det dog, hvilket bibelsyn vi har.

Man kan således opleve større enhed med en fra et andet kirkesamfund, som har det samme bibelsyn, end en fra ens eget kirkesamfund hvis bibelsyn får alt andet til at vakle. Vigtigst er det imidlertid at lytte til, hvilket syn Bibelen har på sig selv, for derunder må både vort bibelsyn og vore dogmatiske overvejelser indordne sig.
Peter Olsen har med sin bog ”Bibelens syn på sig selv” netop taget dette kerneemne op og får dermed vort blik flyttet fra vore egne meninger hen på, hvad Bibelen siger om sig selv. Bogen er kortfattet og ikke umiddelbar svær tilgængelig, så den burde kunne læses af enhver, der ønsker at lade sig og sit syn på Bibelen forme af, hvad Bibelen selv siger.

Guds uforfalskede ord

Forfatterens hovedpointe er, at Bibelen er Guds uforfalskede ord og dermed sand fra start til slut. Sådan så Bibelens forfattere og Jesus selv på det. Bibelens forfattere ”betragtede sig selv som åbenbaringsbærere” (s. 21), og ”for Jesus og for Bibelens forfattere findes der ingen højere domstol end Den hellige Skrift” (s. 79). Derfor ”[er] profetens ord Guds ord, og den, der afviser profeten, afviser Gud selv” (s. 23), og hvis ”[Bibelen] tager fejl, så gør Jesus også” (s.76).
Dermed står alt ifølge Peter Olsen på spil, når man taler om bibelsyn. Dette betyder dog ikke, at der blot er tale om et diktat. Gud taler gennem hele den bibelske forfatters personlighed, hvorfor Bibelens bøger også er så forskellige. Men dette svækker på ingen måder Bibelens troværdighed.

Godkendt af en højere domstol

Hvis ikke Bibelen og dens syn på sig selv er højeste autoritet hos os, vil den menneskelige fornuft automatisk overtage denne plads, og det gælder ifølge Peter Olsen lige meget, om der af tale om den mest kradse bibelkritik eller den mindste vaklen i ”småting”. Som han formulerer det: ”Om man så kun frakender en lille del af Bibelen guddommelig oprindelse og troværdighed, har man ophøjet sig selv og sin fornuft over hele Bibelen, også de dele af Bibelen, som man godkender. De er jo indstævnet for og godkendt af en højere domstol” (s.79) – altså den menneskelige fornufts. I den forbindelse kommer Peter Olsen også ind på den aktuelle diskussion om Jesu legemlige opstandelse.
Peter Olsen er klar og præcis i sit sprog og sine formuleringer, og man må være mere end sædvanlig kreativ for at misforstå Peter Olsens ærinde, et ærinde, der er livsvigtigt for vor tro og vort forhold til Gud.

Peter Olsen:
Bibelens syn på sig selv
138 sider
49,00 kr.
Udgivet af LM
Sønderjylland- Fyn/ Vestjylland
og Dansk Bibel
Institut