Kønsskifte-lov giver mange problemer

Hans-Ole Bækgaard
Hans-Ole Bækgaard

Indre Mission bakker op om en ny grundig rapport, der ser kritisk på de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser af loven om juridisk kønsskifte.

Intentionerne var måske gode nok. Man ønskede at tage hånd om de transseksuelle. Men da loven om juridisk kønsskifte blev vedtaget af Folketinget i juni 2014, havde det nogle konsekvenser, som ikke var gennemtænkt.
Derfor er der brug for, at den nuværende regering revurderer loven for bedre at tage hånd om dem, man politisk ønsker at imødekomme. Loven har nok givet frihed til en meget lille gruppe, men påført tvang for mange andre.
Det mener Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard om den lov, der gør det muligt at skifte køn blot ved at få et nyt personnummer.
Sammen med en række andre kirkelige organisationer og institutioner står han og Indre Mission bag ved en ny rapport på 54 sider af lektor, ph.d. Carsten Elmelund Petersen.
Rapporten peger bl.a. på den radikale ændring af en række fundamentale værdier omkring kønspolaritet og identitetsdannelse, som følger af den ideologiske overbevisning, der ligger bag loven.

Politikernes opgave?

“Er det politikere og lovgiveres opgave at fremme et kønsneutralt menneskesyn og reducere forståelsen af menneskets køn til et valg, der helt kan løsrives fra biologi og fysik?” spørges der.
Loven tager fx heller ikke hensyn til børns tarv og deres opvækst. For det er nu muligt for alle, der oplever, at de hører til det andet køn, efter et halvt års betænkningstid at skifte køn ved at få tildelt et nyt personnummer.

Køns-forvirring

Det betyder, at transseksuelle eller andre, der er i tvivl om deres mandlige eller kvindelige køns-identitet, kan eksperimentere med deres køn og skifte køn.
Samtidig er det fortsat muligt for en biologisk mand, der har skiftet køn til kvinde, at blive far til et barn, der altså skal kalde sin “far” for “mor”.

“Samtidig er det fortsat muligt for en biologisk mand, der har skiftet køn til kvinde, at blive far til et barn, der altså skal kalde sin “far” for “mor”.”

De samfundsmæssige konsekvenser af loven om juridisk kønsskifte er store. Det gælder fx for offentlige institutioners omklædningsrum og muligheden for sløring af egen identitet i forbindelse med kriminalitet.
“Vi håber med rapporten at komme i dialog med politikere og landets biskopper om følgerne af den lovgivning om juridisk kønsskifte, som blev vedtaget sidste år,” siger Hans-Ole Bækgaard.

Lov lusket igennem?

Han stiller sig stærkt kritisk over for selve processen forud for vedtagelsen af loven og over for biskoppernes reaktion på den.
I forordet til rapporten står der: “Mens loven om registreret partnerskab og homoseksuelles rettigheder og vilkår i det danske samfund har været genstand for en omfattende politisk, folkelig og kirkelig debat gennem flere årtier inden vedtagelsen, blev denne lov om juridisk kønsskifte gennemført næsten uden offentlig debat og folkelig bevågenhed.”

Kritik af biskopper

”Det samme gælder de kirkelige konsekvenser af den nye lov, som blev behandlet ved biskoppernes møde i januar 2015.”
En præst har efter gældende lovgivning frihed til at undlade at vie en fraskilt og to personer af samme køn, men biskopperne mente ikke, at præsterne skulle have samme lovfæstede samvittighedsfrihed i forhold til par, hvoraf den ene eller begge har fået foretaget juridisk kønsskifte.
Rapporten stiller spørgsmål ved menneskesynet bag loven og de værdier, der er på spil, ligesom den giver et modspil til bispekollegiets betingelsesløse opbakning til den nye lov.
Den kommer også med nogle indspil til, hvordan kirken kan møde mennesker, der har en problemfyldt kønsidentitet, med respekt og imødekommenhed.

Hent rapporten:

Rapporten “Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen!” kan hentes som pdf og e-bog på lohse.dk. Samme sted ligger også en sammenfatning i pdf-format.


Artiklen fortsætter efter annoncen: