Glimrende indføring i Ny Testamente

s15_det nye testamente_Torben_KjærMed ”Introduktion til Det Nye Testamente” har Torben Kjær, som er lektor i Ny Testamente ved Dansk Bibel Institut, skrevet en solid og bibeltro indføring i de nytestamentlige skrifter.

Efter en kort gennemgang af tilblivelsen af Det Nye Testamentes bøger og deres genrer gives der en introduktion til de enkelte skrifter. Gennemgangen af alle skrifter er bygget op over den samme skabelon, hvor forfatter, adressat, sted og tid samt genre og formål først fastslås. Derefter opstilles en struktur over skriftet, hvor man får et let overskueligt overblik over skriftets opbygning. Til sidst gås der så mere i dybden med skriftets indhold og temaer. Når det gælder skrifternes forfattere ser Torben Kjær både på skriftens selvvidnesbyrd, altså hvem, det pågældende skrift selv siger, er forfatteren og på den oldkirkelige tradition, altså hvem de første århundreder har tilskrevet de enkelte skrifter. Der hvor skriftet selv siger, hvem forfatteren er, tager Torben Kjær skriftens selvvidnesbyrd for pålydende. Dette er i det hele taget karakteristisk for bogen, at det er Bibelen selv, der ikke bare er genstanden for fortolkningen, men også er den primære autoritet og ”metode”.
Efter gennemgangen af alle de nytestamentlige skrifter afsluttes bogen med et kapitel om kriterierne for samlingen af den nytestamentlige kanon, hvorefter der er et kort appendiks om de skrifter, som var i omløb i de første århundreder, men ikke fik en plads iblandt de kanoniske skrifter. Endelig har bogen et appendiks med et skema over den nytestamentlige kronologi.

Systematisk & overskueligt

Bogen ”Introduktion til Det Nye Testamente” udmærker sig ved sin systematik og overskuelighed. Den giver et godt indblik i de enkelte skrifters baggrund, opbygning og indhold og er derfor ideel læsning for alle, der både ønsker et større overblik over Det Nye Testamente og en dybere indsigt i de enkelte skrifter. Bogen er samtidig perfekt som grundbog på bibelskoler og teologiske uddannelser. Dette skyldes ikke kun dens pædagogiske opbygning, men også dens klare respekt for Bibelens autoritet og sandhedsvidnesbyrd. Her er der ikke tale om en bibelkritisk og spekulativ tilgang til de nytestamentlige skrifter, hvor skrifterne snarere bliver pillet i stykker end forklaret og formidlet, men en gennemgang, der styrker troen og forøger tilliden til Bibelens autoritet. Med andre ord er det en bog, man kan føle sig teologisk tryg ved og som derfor stærkt kan anbefales.

Torben Kjær:
Introduktion til Det nye Testamente
272 sider
249,95 kr.
Forlagsgruppen Lohse