Hvad betyder Ligklædet for vores verdensbillede?

Af direktør Flemming Bo Pedersen Foreningen til Udbredelse af Bibelens Arkæologi www.bibel-empiri.dk Email: fbp@aswtech.com
Af direktør Flemming Bo Pedersen
Foreningen til Udbredelse af
Bibelens Arkæologi
www.bibel-empiri.dk
Email: fbp@aswtech.com

I denne anden kronik om Ligklædet i Torino forsøger kronikøren at belyse, hvad ligklædet betyder for vores verdensbillede. Og for forståelsen af de sorte og hvide huller i universet… (Den første kronik om Ligklædet blev bragt i uge 49.)

Astrofysikere siger, at det nuværende univers er døende.
Ny viden fra partikelfysikere viser, at Jesu Kristi fysiske opstandelse udgør dannelsen af et nyt univers.
Hvad har det med Ligklædet at gøre?

Lad os kigge på hvorfor.
I 1997 analyserede NASA et 2-dimensionelt foto af en 2-dimensionel artefakt: Ligklædet fra Torino.
Fra ”et eller andet sted” opstod der 3-dimensionelle informationer – noget som er umuligt, ifølge kvantefysikere.
Kristus har ved sin opstandelse i det 1. århundrede, videnskabeligt set, skabt et paradigme med en ny forståelse af vores sted i universet, og hvordan alt begyndte.
De oprindelige fotografier af Ligklædet blev digitaliseret og taget til et videnskabeligt laboratorium i Amsterdam, ledet af Dr. Soons.
Normalt kan man ikke lave et hologram af et foto … indtil de gennem eksperimenter fandt, at de faktisk kunne skabe et hologram.
Ingen andre 2-dimensionelle emner har 3D-holografiske informationer.

Det tog Dr. Soons 3 år at bygge dette 3D-hologram ved at udtrække informationerne fra billedet på ligklædet.

Sorte og hvide huller

Jesu Kristi opstandelse er en kombination af et sort hul og et hvidt hul.
Hvorfor taler vi om sorte og hvide huller? Fordi fysikere siger, at naturlovene falder sammen ved et sort hul, og det skete i graven ved opstandelsen.
I fysikkens terminologi siger man, at massen forsvinder ’forbi begivenhedshorisonten’ (’the event horizon’). Det er en mystisk teoretisk grænse, som omgiver et sort hul. Alt, som kommer indenfor denne grænse, er fanget for evigt.
Begivenhedshorisonten markerer grænsen for, hvor lys ikke længere kan klare at komme fri af hullets tyngdekraft. Hvad end der sker indenfor denne grænse, vil det aldrig være muligt at se det udefra. Det er den klassiske opfattelse af et sort hul!
Dette kriterium opfylder opstandelsen, samtidig med at den bryder det sorte hul og bryder frem gennem et hvidt hul og aftegner Kristi legeme på ligklædet – hvilket ud fra de hidtil kendte naturlove ikke burde kunne lade sig gøre.

Evangelierne fortæller, at en rig mand, Josef af Arimatæa, fik udleveret liget af Jesus efter korsfæstelsen og lagde det i sin egen gravhule. Efter at Jesus var opstået, fandt Maria Magdalene og disciplene ligklædet foldet sammen i den tomme grav, hvor liget havde ligget...
Evangelierne fortæller, at en rig mand, Josef af Arimatæa, fik udleveret liget af Jesus efter korsfæstelsen og lagde det i sin egen gravhule. Efter at Jesus var opstået, fandt Maria Magdalene og disciplene ligklædet foldet sammen i den tomme grav, hvor liget havde ligget…
Sorte huller kastes ud

Det stof, som de sorte huller absorberer og tilsyneladende splitter ad og ødelægger, bliver i virkeligheden ”kastet ud” igen gennem et såkaldt hvidt hul – og bliver til byggestene til stjerner, galakser og planeter i en anden virkelighed.
Rent matematisk kan et hvidt hul opfattes som et sort hul, hvor tiden går baglæns.
Netop dette skete også ved opstandelsen, da det er billedet af selve opstandelsesøjeblikket, der samme splitsekund danner ligklædets aftegning – i det splitsekund, som nu er fortid.
Altså er der undsluppet lys og informationer fra det sorte hul.
Det bryder alle naturlove.
Tid, rum og tyngdekraft ophører lokalt i graven.
Eksperterne siger ud fra kvantemekanikken, at det, der skete i graven, er en ”begivenhedshorisont” – en singularitet (en intelligenseksplosion) – noget som Einstein og andre i det uendelige har søgt efter.
Det vender videnskaben på hovedet.

Et perfekt billede

1) Den hermetiske adskillelse af de to billeder, forsiden og bagsiden, sker uden overlapning.
2) Der er ingen anatomisk forvridning af den nøgne krop, som er projiceret på ligklædet.
– Disse to punkter indikerer, at ligklædet blev tvunget ud i helt stram og præcis position, parallelt med en slags horisontal enhed, der optræder i midten.
– Det er også tydeligt, at denne enhed i midten (kaldet ’interface’), er et isoleret system, med alt, hvad dette isolerede system vil indikere eller endda gennemføre.
3) Det er klart synligt på ligklædets billeder, især på bagside-billedet, at musklerne i kroppen ikke har været trykket mod stenbænken i graven.
4) Kroppen svæver mellem det øvre og det nedre lag, og der er ingen spor af tyngdekraften.
5) Den manglende tyngdekraft er også yderligere bevist på ligklædets linned. Linnedet lægger sig ikke oven på kroppen, men forbliver i sin unaturligt, strakte tilstand i en vis afstand fra kroppen.
”Hvad betyder det? Det betyder, at der absolut ingen tyngdekraft er til stede, og man opdager andre mærkelige ting – billedet er helt u-forvrænget.
Forestil dig et ligklæde, der var bundet, rynket og viklet rundt om kroppen, og du så pludselig ser et perfekt billede – hvilket er umuligt.

Ikke død men liv

Alle tror, at graven betyder døden, slet ikke … det stik modsatte er tilfældet.
Ligklædet og graven betyder en utrolig start. For i dybden af den sammenfaldne begivenhedshorisont er der noget, som videnskaben kender som ”singularitet”.
Dette er præcist, hvad der startede universet.
Kristi opstandelse i graven er intet mindre end begyndelsen på et nyt univers.
Det er opstandelse i sin sandeste forstand. Det bliver udgangspunktet for en ny opfattelse af fysikken,” udtaler partikelfysiker, Dame Isabel Piczek.
Men det rejser mange nye spørgsmål.

Ingen andre 2-dimensionelle emner har 3D-holografiske informationer - men Ligklædet har.
Ingen andre 2-dimensionelle emner har 3D-holografiske informationer – men Ligklædet har.
Billede af små prikker

Indeholder selve billedet oplysninger?
Hvorfor er dette netop først nu blevet opdaget – eller tilbageholdt for menneskeheden i 2.000 år?
Måske ligger svaret ikke i stoffet, men inden i selve billedet? Det er karakteren af billedet (ikke det faktum, at der er et billede), som er så dyb.
Fibrene er 1/10 af størrelsen af et menneskehår. Billedets elementer er tilfældigt fordelt som prikker i et foto. For at lave så små billedelementer skal man bruge en utrolig præcis atomar laser; denne teknologi findes ikke endnu.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Skabt af stråleenergi

Ligklædet i Torino Research Project (STURP) har fundet følgende:
”Selve billedet blev skabt af et fænomen, som endnu er ukendt. Dette fænomen forårsagede en hurtig cellulosenedbrydning, som forårsagede en farvning i linned-fibrillerne.
Billedet er dannet af noget, der kun berører selve toppen af fibrillerne, som udgør fibrene.
Billedet kunne kun blive dannet ved en slags strålingsenergi, og faktum er, at der aldrig er blevet fundet eller gengivet en lignende strålingsenergi.
Edgar Mitchell, Apollo 4 astronaut, siger:
”Forskere har generelt koncentreret sig om partikel-aspektet og ikke om informations-aspektet af den fremkomne kvante-videnskab.
Det har kun været i kraft af hologrammet, at vi har udredt information, som skal opfattes på lige fod med energi – altså, er det ren energi.
Så vi ved, at universet eksisterer på grund af sin fysiskhed, men forstås på grund af sine informationer.
Det er et kraftfuld nyt koncept – alle fysiske kroppe har en sådan holografisk emission, der er tilgængelig overalt – på alle tidspunkter, overalt i universet – og ikke blot lokalt.”
Det han siger, er, at begivenhedshorisonten fra ligklædets billede har sendt øjeblikkelig information ud i hele universet!
Det betyder, at opstandelsen var en universel begivenhed på lige fod med skabelsen.
”Der findes ikke sorte huller, hvorfra lys (informationer) ikke kan undslippe ud i evigheden,” skriver Steven Hawking.
I den klassiske teori kan intet undslippe et sort hul, men kvanteteorien muliggør, at energi og information kan undslippe fra et sort hul.
“Der kan opstå meget små sorte huller. Et mini sort hul vil også afgive uv- og gammastråler.”
Men selv om ovenstående viser, at vi har fundet ud af meget, kan vi aldrig finde eller beskrive opstandelsens fysik, eller finde hemmeligheden ved at få folk til opstå.
Alt dette tilhører Gud alene.

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: