Brug for frivillige til kirkedage

s5_kirkedageI år foregår Danske Kirkers Råds kirkedage i København i Kristi Himmelfartsferien. Flere arrangementer foregår ude i byen, og der er brug for mange frivillige medarbejdere.
Som noget helt nyt afvikles ”Himmelske dage” ude i byens miljø, i kirker, lokaler i og omkring centrum, på Frue Plads ved Domkirken, Gammeltorv, Nytorv, Regnbuepladsen og Rådhuspladsen. Det bliver en festival, som kommer til at foregå både inde i kirkerne og ude på torve og pladser i telte og på scener.
Der bliver brug for rigtig mange frivillige hænder til en lang række opgaver – samt for frivillige, der melder sig som værter for privat indkvartering af festivalgæster fra andre dele af landet.
Spørgsmål vedrørende frivillig-opgaverne kan rettes til frivilligkoordinator Christian Frovin Lorentzen på mail: christian@himmelskedage.dk