Vort sande og falske selv?

s15_Den uforgængelige diamant”Den uforgængelige diamant” ligger nærmere en New Age tankegang end en kristen.

I bogen ”Den uforgængelige diamant” peger forfatteren Richard Rohr på vejen til ”det sande selv”.

Hovedsigtet med bogen er at hjælpe læseren til at forlade det falske selv eller det lille selv. Dette selv er alt det, vi bygger op som vor identitet, såsom fx uddannelse, karriere og formue.
Intet af det er i sig selv forkert, forfatteren kalder det ”nyttige skamler”, men der, hvor det får lov at definere, hvem vi er, bliver det en spændetrøje. Derimod bliver vi frie i takt med, at vi begynder at leve mere og mere i og ud fra vort sande selv.

En åndelig tåge

Så langt, så godt. Men bogen er samtidig en åndelig tåge. Den er skrevet af en franciskanerpræst og tager udgangspunkt i en kristelig livstolkning centreret om en række bibelcitater og citater af personer fra kirkehistorien, og den har passager, som ser ud til at være traditionelt kristne. Men, som forfatteren også skriver, er hans ærinde bredere.
Han ønsker at nå alle uanset religion med sit budskab om det sande selv. Men faktum er, at han går endnu længere, så han ender med at udvande og fordreje kristendommen. Igen og igen gør han Jesus til mindre end den eneste vej til Faderen. Snarere bliver Jesus et symbol, et forbillede eller blot én af os, som er kommet lidt længere. Han kan fx skrive ”Jesus (det gode menneske) måtte dø, for at Kristus (det universelle nærvær) kunne opstå”.

New Age terminologi

Både her og i resten af bogen bruges New Age terminologi, men der er tale om mere end blot terminologi. Bogen ligger således klart på grænsen for, hvad man kan kalde egentlig kristen. Der er snarere tale om synkretisme. Godt nok taler forfatteren om Gud, og denne gud fremstår også som en personlig Gud, men han er ikke kun den kristne Gud, men snarere alle religioners gud. Grænsen mellem Gud og vores guddommeliggørelse udviskes også flere gange i en grad, så det let kan læses, som om vi selv er ”guder”.
Frelsen er ikke blot for alle, den ejes af alle, med andre ord er bogen indirekte et opgør med den dobbelte udgang. Jesus kommer flere steder til at fremstå som en ”lærer” på lige fod med fx Buddha, og Bibelen bliver i visse tilfælde tolket ret frit.

Ikke Bibelens Jesus

Selvom bogen faktisk har nogle gode pointer om det sande og det falske selv, står den hele tiden og vipper på grænsen mellem en kristen og en New Age tankegang, en grænse den desværre oftest overskrider. Netop denne vaklen og bogens tåge, hvor det ser ud som traditionel kristendom, gør den farlig for ikke-rodfæstede kristne, og den fører ikke til bibelens Jesus.

Richard Rohr: Den uforgængelige diamant
221 sider • 249,95 kr. • Boedal