Kæmper for andre ægtepar

s3_stor_tina og maxTina og Max Jalks ægteskab var efter 7 år ved at gå i stykker. Men rådgivning, bøn og fællesskab med Gud hjalp dem igennem krisen. I dag hjælper de andre par.

Tina og Max kæmper for ægtepar, bl.a. som danske ledere af 2=1. 2=1 er et internationalt netværk af ægtepar i over 90 lande, som rådgiver og underviser andre par.

– Hvordan startede jeres kamp for ægtepar?
– Egentlig startede det med en vision, som stadig står meget klar for os: Gud tilbage til familien!
Det var ellers ved at gå helt galt med Max og Tinas ægteskab for 19 år siden. De blev kærester på efterskolen og havde været gift i 7 år. Max var med i lovsangsgruppen, og Tina var på gaden med evangelisationsteams. Hver for sig levede de deres liv med Gud, men han fik ikke plads i deres fælles liv.
– Det endte med, at vi gled fra hinanden i en grad, så at alle mine følelser for Max døde, fortæller Tina. Max fortsætter:
– Det, der blev afgørende for os var, at vi begyndte at bede sammen og lod Gud blive en del af vores fælles liv i ægteskabet. Vi var med på kurset Ægteskab for livet, og fik der redskaber til at vende vores liv rundt. Vi lærte at se vores forskelligheder som en styrke i stedet for et irritationsmoment.
– Ja, det blev så stort for os, at vi nu siger til par, vi hjælper, at jo mere forskellige de er, jo bedre. Tænk på, hvor mange flere kompetencer, der kan komme i spil. Mange betragter deres ægteskab som en konkurrence. De siger fx: ”Du passer ikke børnene lige så godt som mig”, eller: ”Du burde tjene flere penge”. Vi skal lære at se ægteskabet som et team i stedet for en konkurrence.

En ubrydelig pagt

– Hvorfor er det så vigtigt for jer, at ægteskaber bliver bevaret?
– Først og fremmest er det, fordi vi læser i Bibelen, at Gud har indstiftet ægteskabet som en hellig pagt. Mennesker, som står frem for Guds ansigt og lover at elske og ære til døden os skiller, indgår i den pagt, som er ubrydelig, siger Max.
Tina fortsætter:
– Den er et billede på Gud og kirken, og hvis vi bryder den pagt, bliver det også et meget ringe vidnesbyrd. Lige nu er der stort set ingen forskel på skilsmisseprocenten for kristne og for ikke-kristne, og det er sørgeligt.
– For det andet, siger Max, er der ingen lykkelige skilsmisser. Vi har arbejdet 18 år med mennesker, som kæmper med konsekvenser af dårlige ægteskaber. For dem, der er endt i skilsmisse, er det ret tydeligt, at de er tyngede. De siger måske umiddelbart, at det er, fordi de oplever, at andre kristne fordømmer dem. Men vi oplever, når vi kommer mere i dybden, at der er en bevidsthed om noget andet: At Gud prikker til dem om, at det de har valgt ved at indgå et nyt ægteskab, ikke var hans vilje for dem. Det er det, der giver dem uroen.
– Hvorfor tror I, der er så mange, der vælger at gå fra hinanden selv blandt kristne?
Tina svarer uden betænkningstid:
– Det skyldes bl.a. de mange kompromisser. Vi har fundet på alt for mange bortforklaringer på de ret simple instruktioner, vi finder i Bibelen. Det sjette bud siger: ”Du må ikke bryde ægteskabet”. Så kommer vi med en masse forklaringer på, hvorfor lige dette tilfælde er en undtagelse fra reglen. Men velsignelsen er ikke i at give folk en slikkepind og sige, at Jesus elsker dem alligevel, når deres liv er ved at falde fra hinanden. De har brug for Guds ord.
– Desværre er der mange, som er blevet bange for at tale Guds ord tydeligt. Nu kommer vi selv i en frikirke og er glade for det. Når vi ser overordnet på den lære, der er rundt omkring, finder vi mennesker, som holder Guds ord i hævd blandt Indre Mission, og vi kan nogen gange savne den samme fasthed og klarhed i de frikirkelige miljøer.

Oplever I så ikke, at folk føler sig fordømt, når I har dem til samtaler?
– Nej, udbryder Tina. – Faktisk siger folk ofte, at de kan mærke, at vi elsker dem og vil dem det rigtig godt. Vi ønsker, de skal finde helt ind til Jesus, og det han har til dem i deres liv. Frihed og glæde og kærlighed. Og den finder de i Jesus – ikke i dårlige undskyldninger og nye ægteskaber.

I bønnekrig for andre par

Når I hjælper mennesker, hvor meget fylder formaning så i forhold til forbøn?
– Det er helt klart forbøn, der fylder rigtig meget, siger Max. Vi har en bedegruppe på nettet, der mødes en gang om ugen, og der går vi i bønnekrig for de mennesker, vi har på vores bedeliste.
– Jeg har et eksempel på en mand, der kontaktede os sidste år, hvor konen var flyttet med børnene. Han skrev, at han godt vidste, det var hans skyld. Han savnede dem så meget og havde omvendt sig fra det, han havde gjort. Hendes menighed og omgangskreds sagde, han skulle lade hende være, og de skulle fortsætte hver deres liv. Han skulle komme videre. Han spurgte: ”Jeg ønsker, vi skal finde sammen igen. Tror du på mig?” Og jeg svarede: ”Ja, jeg tror på, at det Gud ønsker er, at jeres ægteskab skal blive helbredt.”
– Jeg mødte aldrig manden, men han skrev ind imellem, når han var frustreret, og det var svært. For det er hårdt at stå i tro. Jeg svarede ”ro på”, og så bad vi ellers. Så endelig i sommer skrev han en sms: ”Nu er konen flyttet hjem igen sammen med børnene”.
Tina får tårer i øjnene.
– Der er så mange, der kommer til os og siger, vi er de eneste, de har mødt, der er villige til at bede for dem, indtil Gud griber ind. Og det er sørgeligt, at det er kommet så vidt i Danmark. Men hvor er det også stort at stå i en tjeneste, hvor vi gang på gang får lov til at se ægteskaber og familier genoprettet til Guds ære.

Undervisning der gør en forskel

– Hvad er det helt konkret, I arbejder med?
– Åh, vi har gang i mange ting, forklarer Max. Gennem 2=1 kører vi i vores hjem kurserne ”Ægtepar for livet” og ”Forældre for Livet”. De varer hhv. 13 og 9 uger. Forløbet er baseret på at lære mennesker at leve med Jesus og leve efter Guds Ord i alle områder af deres familieliv. Ca. 20 procent af deltagerne på kurserne er familier i krise, resten er helt ”almindelige” par, som bare gerne vil investere i deres ægteskab. Hver måned har vi derudover åbne møder i vores hjem for ægtepar, der søger inspiration og fælleskab, ofte har vi talere udefra.
– Vi er også rundt i verden og undervise og tale. Vi var i USA for nylig og faldt der i snak med nogle om, hvordan præster kan gøre mere for ægtepar både i prædikener og i menighedslivet. Det førte til en invitation til at komme til Australien og tale.
Hvad kræver det at være leder på ægteskabskurset?
– Det kræver, at man har lært at lade Gud få den centrale plads i sit ægteskab og beder sammen. Man skal kunne åbne sit hjerte for andre, være ærlig og bruge sit eget liv som eksempel og turde undervise Guds Ord, som det står. Det er virkelig en åndelig kamp at stå i gabet for andre mennesker på den måde. Og ofte møder vi meget modstand også blandt kristne, fordi vi siger tingene meget klart og tydeligt, som vi læser dem i Bibelen.
– Men vi oplever samtidig også, at der er flere, der får respekt for resultaterne i 2=1s arbejde. Nogle præster er begyndt at sende par fra deres menighed til os, fordi vi kan hjælpe dem videre. De kan komme i en sørgelig tilstand, men efter kurset er de begyndt at hænge sammen, og der kan bygges videre på det fundament, de har fået her hos os, siger Tina.
– Hvis du sidder derude og kæmper alene for dit ægteskab, så kontakt os, afslutter Tina.
– Vi ønsker ikke, nogen skal stå alene, for Gud kan genoprette alt, tilføjer Max.

Tina og Max kan kontaktes på tinaogmax@hotmail.com, eller læs mere om 2=1 på www.2equal1.com


Artiklen fortsætter efter annoncen: