Det moderne gennembrud blev det moderne sammenbrud…

s15_de gudløseNår man afskaffer Gud, bliver man afhængig af afguder, som fx materialisme og sexdyrkelse.

Ateister og andre har haft travlt med at afskaffe kristendommen i samfundet. Men i stedet har vi fået nye guder.

Det er Torben Juul Christensens pointe i en lille ny bog om ”De Gudløses Guder”. Forfatteren øser af sin viden om Danmarks og Europas kulturliv.
Han fortæller bl.a. om den kulturradikale Georg Brandes, der begyndte som idealist, men ikke ville erkende, at han var en synder, og endte med at blive en selvhævdende egoist, der ville nedbryde ikke blot troen på Gud, men også det gode. Han blev stadig mere selvoptaget. Og han gennemførte på sine ældre dage et ”erotisk eksperiment” med at gøre alt det, han havde lyst til, uden hensyn til andre, hvilket naturligvis skabte stor revner i parforholdet til hans kone.

Sex og andre guder

Torben Juul viser, hvordan sex-dyrkelsen er blevet en af det moderne gudløse samfunds største guder. Alt er kommet til at handle om egoistisk sexuel nydelse, og vel at mærke uden at kærligheden er med. I virkeligheden fører denne ”frigørelse” til ny bundethed. Nu hænger vi på pornoen og sex-dyrkelsen, så man ikke kan blive fri for den i det offentlige rum.
Og der er kommet mange andre ”guder” til. Grådighed. Frihed forbundet med vold. Magtbegær. Egoisme. Intellektualisme. Materialisme. Osv.
Når disse begreber kaldes guder, er det fordi de bliver en religion for den gudløse. Når troen på Gud går ud, kommer der alt muligt andet ind.
Torben Juul viser, hvordan bl.a. Danmarks Radio har medvirket til at nedbryde den kristne moral, som var en beskyttelse mod fortidens bundethed af guder.

Verdens lykkeligste?

Med en lang række eksempler fra nyhederne viser forfatteren også, hvordan ”verdens lykkeligste folk”, som vi kaldes, i virkeligheden er plaget af bundethed til disse afguder og ulykkelighed lige under overfladen. Stress og depression. Frygt. Vold. Selvmord. Anoreksi. Bulimi. Cutting. Pornoafhængighed.
Georg Brandes fagre gudløse verden, det såkaldte ”moderne gennembrud”, blev i virkeligheden til ”det moderne sammenbrud”.

Positive værdier

Til sidst kommer Torben Juul med nogle tanker om, hvordan man kan opbygge samfundet på positive normer og værdier. Han henviser bl.a. til ”demokratiets syv søjler”. Han viser, at EU oprindeligt blev oprettet for at undgå krig i Europa. Ja, han skriver endda et brev til en ung muslim med forslag til, hvordan sunni- og shia-muslimer skal holde op med at slås!
Man mærker, at Torben Juul i sin ungdom var med i Oxford-bevægelsen og den efterfølgende bevægelse Moralsk Oprustning, som begge var meget bedre, end de kulturradikale har bildt os ind.
Moralsk Oprustning lagde vægt på forsoning og fred, og – som navnet siger – at opruste den moralske og etiske styrke i et samfund, fremfor den militære oprustning.
Men det er næppe en model, der kommer til at fungere i en muslimsk kontekst, hvor man har et helt andet værdisæt og en anden ånd end den kristne.
Men bortset fra det er den lille bog tankevækkende og kan måske være med til, at flere bliver opmærksomme på den destruktive udvikling, som det gudløse samfund og de moderne guder leder os ud i som folk og kultur.
Vi må tilbage til de afprøvede kristne værdier, hvis det igen skal gå fremad for Danmark og Europa.

Torben Juul Christensen:
”De gudløses guder”
Broens forlag, 199 kr.
Bogen kan bestilles hos:
Torbenjc@direkte.org