Glad og god samvittighed

s15_Vær glad med god samvittighedForfatteren til denne bog er en præst, der ser det som sin opgave at få læseren til at tage mere livtag med samvittigheden.

”Jeg håber,” skriver han, ”at den får dig til at tage samvitigheden op af skuffen og støve den af, så du kan genintroducere den i dit liv og begynde at mærke dens kraft for det gode. Jeg håber og beder til, at denne bog kan inspirere dig til at gøre det” (s. 259).

Den indre stemme, som samvittigheden ofte også kaldes, har ikke afstedkommet mange teologiske gennemgange, men Romerbrevets kap. 14 og 15 er et godt udgangspunkt. I et kortfattet, men meget givende tillæg giver forfatteren et rids af emnets behandling fra den franciskanske 1200-tals-teolog Bonaventura over Thomas Aquinas til Luther, puritanerne og videre frem til Kant og Freud.
Selv definerer Christopher Ash rammende samvittigheden som ”en subjektiv oplevelse, der bør grundes på objektiv sandhed” (s. 257). Denne dobbelthed er bygget ind i selve bogens disposition: hverdags-menneskers hverdags-tanker (det subjektive element) refereres løbende og efterfølges af den bibelske, objektive sandhed.
Bogen behandler først samvittigheden som vejleder og som symptom og går så videre til at drøfte det valg, enhver kristen må træffe: den finjusterede og den rene samvittighed. Det er en vigtig pointe, forfatteren fremsætter ved at fastslå den tætte sammenhæng mellem en god samvittighed og éns personlige integritet.
Bogen bruger bl.a. eksempler fra litteraturens, teatrets og filmens verden til at illustrere sine pointer og når dermed nok ud til en lidt videre kreds end den snævert evangeliske. De enkelte kapitler afsluttes med spørgsmål til selvstudium eller diskussion i grupper.

Christopher Ash:
”Vær glad – med god samvittighed”
268 sider.
250 kr.
Credo