Marco Rubio besvarer spørgsmål om politik og tro

- Min tro lærer mig, at det vigtigste job, jeg nogensinde kan få, er at være ægtemand og far, siger præsidentkandidaten Marco Rubio.
– Min tro lærer mig, at det vigtigste job, jeg nogensinde kan få, er at være ægtemand og far, siger præsidentkandidaten Marco Rubio.

The Christian Post har bedt alle USAs præsidentkandidater besvare de samme 12 spørgsmål. 

– Barack Obamas regering har undermineret familien. Det må ændres, fastslår den Republikanske kandidat Marco Rubio.

Hvorfor ønsker du at blive præsident, og hvad har din tro med det at gøre?

– Min tro er altafgørende for min beslutning om at stille op som præsidentkandidat. Min tro lærer mig, at det vigtigste job, jeg nogensinde vil få, er det at være ægtemand og far. Den lærer mig også, at jeg skal hjælpe dem, der er mindre velstillede. Og den tvinger mig til at gøre alt i min magt for at bevare de principper, som har gjort dette land så stort.
Jeg er også præsidentkandidat, fordi Amerika ikke skylder mig noget, mens jeg har en gæld til Amerika, som jeg aldrig vil kunne betale. Amerika ændrede min families historie og gav mig muligheder, som ville være utænkelige alle andre steder i verden, svarer Rubio.
Han understreger også, at USA bygger på troen på Gud som skaberen, og den, der giver borgerne deres værdi og rettigheder.

Om ægteskabet

Hvad er et ægteskab og hvad er regeringens interesse og rolle i den sag?

– Ægteskabet som institution er foreningen af en mand og en kvinde. Det er afgørende, at vore love er baseret på en sand forståelse af ægteskab, for det er grundlaget for familieliv og for samfundet som sådan.
Man kan ikke have en stærk nation uden et stærkt folk, og et stærkt folk kræver stærke værdier. De værdier lærer man og præges af gennem familien. En regering kan aldrig erstatte familien. Barack Obamas regering har undermineret familien. Det må ændres!

Religionsfrihed

– Religionsfrihed er en fundamental menneskeret, som også sikres af forfatningen og af amerikanere fra begge politiske partier. Derfor skal lovene respektere folks religiøse samvittighed, når de lever efter deres tro. Barack Obama har desværre brudt med den samstemmighed, men jeg vil genindføre den, lover Rubio og uddyber:
Tro kræver mere end bare imødekommenhed og respekt. Siden nationen blev grundlagt, over ophævelsen af slaveriet frem til menneskeretsbevægelsen og pro-life bevægelsen har religiøse mennesker været vidner for en moralsk sandhed. Og den sandhed vil jeg som præsident støtte, så folk kan leve efter den og udtrykke den.

Hjælp til forfulgte

Hvad bør præsidenten og det internationale samfund gøre for at hjælpe og beskytte dem, der forfølges for deres tro verden over?


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Der er alt for lidt fokus på de millioner verden over, som bliver forfulgt alene på grund af deres tro. Amerikanere har mange velsignelser og derfor også en pligt til at hjælpe de undertrykte. Jeg har selv samarbejdet med religiøse ledere for at genetablere ”The U.S. Commission on International Religious Freedom”, en uafhængig organisation, der overvåger religionsfrihed i udlandet og giver råd til præsidenten og Kongressen. Men desværre har præsidenten og udenrigsministeriet ikke vist den moralske klarhed, som er nødvendig for at bekæmpe religiøs forfølgelse i verden.
Den næste præsident bør gøre mere for at beskytte dem, der forfølges for deres tro. Jeg vil målrette USAs humanitære indsats, så den kommer til at støtte og beskytte dem, der er på flugt fra religiøs undertrykkelse. Jeg vil sende et klart budskab til verden ved at mødes med grupper som fx. de kristne i Mellemøsten, og jeg vil tale klart om religionsfrihed som en fundamental rettighed, lover Marco Rubio.

Illegale indvandere

Under hvilke omstændigheder skal illegale immigranter i USA have mulighed for at søge opholdstilladelse eller statsborgerskab? Hvad vil du gøre for sikre grænserne og arbejdspladserne?

Vi er et frit land med ret til at have immigrations-love og udøve dem. Det vil jeg gøre som præsident, og det er ikke at være anti-immigrant, siger Marco Rubio. Han vil ansætte 20.000 nye betjente til at vogte grænsen og installere kameraer og sensorer for at afsløre illegal trafik.
– Der skal være fuld kontrol med, hvem folk er, og de skal have lovligt ærinde for at komme ind i USA. Lovlig immigration skal baseres på, om folk kan bidrage økonomisk, ikke på om man har en slægtning i landet, fastslår han.


Artiklen fortsætter efter annoncen:National skolepolitik

Skal den føderale regering sikre, at alle stater får samme uddannelsesmæssige standard som i Common Core?

– Nej. Obamas regering har brugt ”Common Core” til at gøre undervisningsministeriet til en national skoleledelse.
Det er bedre at styrke de enkelte stater, de lokale samfund og især forældrene. Hvis forældrene ikke er tilfredse med en lokal eller statslig skoles afgørelse, kan de gå til skolenævnet og få det ændret. Det vil ikke kunne lade sig gøre, hvis alle beslutninger om uddannelse skal tages i Washington, mener den Republikanske kandidat.

Økonomi

Hvad kan regeringen gøre for at forbedre den økonomiske mobilitet for de lavest lønnede amerikanere?

– Regeringen har brugt milliarder af dollars på fattigdomsbekæmpelse, uden at det er lykkedes. Vi må skabe bedre jobs og forbedre mulighederne for dem, der sidder fast i lavtlønsjobs.
Men for virkelig at komme fattigdommen til livs, skal man bruge skræddersyede løsninger i hver enkelt stat. Det vil kræve en skattereform, som gør det attraktivt at arbejde. Arbejde og uddannelse er grundlaget for at komme opad.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi må forsvare livet

Hvornår i graviditeten og under hvilke omstændigheder skal det være forbudt at få abort?

– Jeg er dybt overbevist om, at ethvert menneskeligt liv er helligt og værdigt til at blive beskyttet af vore love. Det gælder, uanset under hvilke omstændigheder undfangelsen er sket og alt muligt andet.
For mig er abort ikke en politisk sag, det handler om menneskerettigheder. Hvis vi vil være en nation, hvor alle mennesker er lige, må vi forsvare livet.
Jeg tror, at alt liv begynder ved undfangelsen, og jeg er stærkt Pro-life. Jeg er imod abort i alle situationer, med mindre moderens liv er i fare.

Samvittighedsfrihed

I hvilken grad skal folk, som er imod homofile ægteskaber, have lov til at handle efter deres overbevisning nu, da USAs højesteret har afgjort, at homofile ægteskaber er en menneskeret?

I USA har vi frihed til at leve efter vores samvittighed og til at følge Guds bud. Ingen, der har en traditionel opfattelse, skal tvinges til at leve efter andre værdier. Og ingen religiøs institution skal opleve diskrimination, fordi de står for det traditionelle ægteskab.
Jeg støtter det traditionelle ægteskab og er fuldstændig overbevist om, at religionsfrihed er en hellig rettighed, som bør beskyttes. Derfor går jeg ind for First Amendment Defense Act, som sikrer, at den føderale regering aldrig må straffe nogen på grund af deres opfattelse af ægteskab.

Energiformer

Det 10. spørgsmål handler om præsidentkandidatens holdning til brug af landets naturlige ressourcer til dækning af energibehovet.
Marco Rubio svarer, at han vil lade de enkelte stater få frihed til at udvinde deres egen energi, fx i form af naturgas.

Statens økonomi

Washington har et helt uansvarligt overforbrug, som går ud over hele landet, mener Rubio. Han peger på nødvendigheden af en reform af de sociale ydelser og sundhedssystemet.
Man skal også sikre en sund økonomisk vækst ved at ændre skattelovgivningen og opmuntre til investeringer. Det er vigtigt at hjælpe middelklassefamilierne, understreger præsidentkandidaten, som nu er kommet gennem det første primærvalg som sejrherren blandt Republikanerne.
Marco Rubio blev født i 1971 som søn af immigranter fra Cuba. Han er katolik, men kommer i en Southern Baptist megakirke, har læst jura og repræsenterer Florida for Det rep. Parti. Han har været medlem og Speaker for Repræsentanternes Hus i Florida.Marco Rubio er gift og far til fire.

Mod forventning var det ikke Donald Trump, men Ted Cruz, som vandt hos Republikanerne i det første primærvalg i Iowa. Trump kom ind på en kneben andenplads, tæt fulgt af Marco Rubio.
Hos Demokraterne vandt Hillary Clinton en kneben sejr på 49,9 procent mod Bernie Sanders 49,5 procent i Iowa, skriver CNN.