Døden er en fødsel til nyt liv

Iben Thranholm
Iben Thranholm

Påske er en god anledning til at stille sig selv det store spørgsmål, om der findes et liv efter døden?

Vi bliver mere og mere vant til at opfatte døden som noget, der sætter endegyldigt punktum. For nogle lyder det befriende, for andre gruopvækkende. I debatten om aktiv dødshjælp tales der slet ikke om, hvad der sker efter døden, men om tiden op til, og om hvordan og hvornår livet skal slutte. Det er deprimerende, at samtalen om livet efter døden helt er forstummet.

Evangelierne fortæller, at livet fortsætter efter døden. Jesu død på korset er ikke afslutningen på hans liv, men på en måde begyndelsen. Det er en den kristne tro, at døden ikke er en tilintetgørelse, men en fødsel til et nyt liv. Enden bliver således en begyndelse.

I middelalderen lagde man af samme grund vægt på at forberede sig til døden. Det var vigtigt, at man kom fra det jordiske liv på den rigtige måde, fordi man skulle begynde et nyt liv. Der findes såkaldte dødebøger fra den tid, som vejleder i forberedelserne. Det handler om at søge forsoning, bede om tilgivelse og også gøre bod – og om forbønner. Hvis den syge ikke selv kunne bede, kunne de pårørende. Et eller flere besøg af en præst var naturligvis også en del af forløbet. Med en moderne omskrivning kunne kan sige, at det gjaldt for at blive ”fit for heaven”.

Mange mennesker er i dag skeptiske overfor et liv efter døden. Det var den amerikanske neurokirurg Eben Alexander også, men da han bliver ramt af en sjælden alvorlig meningitis, hvor hans bevidsthed forsvinder i dyb coma, oplever han i en nærdødsoplevelse paradis, og hvor altomfattende Guds kærlighed er. I bogen ”Til himlen og tilbage” (originaltitel er Proof of Heaven) beskriver han, hvordan han oplevede himlen som meget mere virkelig end den jordiske virkelighed, han kom fra.

Mange andre mennesker fortæller om samme oplevelse, efter de er blevet genoplivet. Derfor er påskens budskab om opstandelsen bare ikke en gammel myte, men en evig begivenhed, der altid peger fremad, og som giver håb om, at livet er langt større og mere strålende, end vi overhovedet har fattet. Glædelig påske.